Плъзгащи лагери на двигателя

7 януари 2019, 14:00

По-малко триене за повече динамика

Характеристиките на въртящия момент на съвременните бензинови и дизелови двигатели, комбинирани с наличното пространство за монтаж, изискват мотовилкови и основни лагери на коляновия вал с изключителна носеща способност и ниско износване и триене. За лагерните втулките се изискват изключително малки дебелини на стените, максимална товароносимост и антиблокиращи свойства.

В реализирането на основната цел за развитие на съвместяване на превъзходните характеристики с по-ниски емисии за всички нови двигатели на превозни средства, KS Gleitlager се е доказал като специалист по лагерите на коляновия вал. Използвайки широка гама от материали, фирмата е в състояние да предложи на клиента най-добрите антифрикционни материали във всеки отделен случай.

Предлагат се три различни семейства плъзгащи се материали. Първата група се състои от класически алуминиево-калаен плъзгащ се материал и иновативната алуминиево-цинково-бисмутова сплав, в която бисмутът замества оловото. От непрекъснатото отливане на място, слоят се генерира при определени и координирани операции на валцуване и отгряване за последваща финишна обработка. Различните стомано-алуминиеви композитни материали се произвеждат чрез валцоване. Те се използват като така наречени биметални лагери за мотовилките и коляновите валове в двигателите с вътрешно горене.

Във второто семейство на плъзгащите се материали, при новият синтерован бронз, оловото отново се заменя с бисмут. Тази група съдържа материали за мотовилковите и основни лагери.

Заедно с вече споменатите валцовани стомана-алуминий и синтерованите стомано-бронзови материали, бронзът и месингът се нанасят при непрекъснат цикъл върху стоманена основа и представляват третото семейство на KS Gleitlager. Тези материали се отличават с изключителна динамична носеща способност, съчетана с достатъчна издръжливост, което ги прави идеални за използване в мотовилковите и основни лагери за високо-ефективни дизелови двигатели.

Въпреки това, не само плъзгащият се материал и процесите на генериране на геометрия засягат функцията на плъзгащия лагер, иновативните покрития също така осигуряват оптимално поведение при непрекъснато движение и ниско износване. Спектърът на възможните повърхностни покрития при KS Gleitlager се простира от галванични филми, нанесени електрохимично и разпрашени слоеве, приложени електрофизично във висок вакуум, към синтетични антифрикционни покрития.

Източник: rheinmetall-automotive

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!