Изпускателна система

22 март 2019, 9:00

Изпускателната система събира отработените газове от цилиндрите, отстранява вредните вещества, намалява нивото на шума и изхвърля пречистените отработени газове в подходяща точка от превозното средство далеч от пътниците. Изпускателната система може да се състои от един или два канала в зависимост от двигателя. Съпротивлението на потока трябва да бъде избрано така, че обратното налягане на отработените газове да се отрази възможно най-малко на работата на двигателя. За да се гарантира, че изпускателната система функционира перфектно, тя трябва да се разглежда като цяло. Компонентите и трябва да бъдат координирани от инженерите-конструктори в съответствие с конкретното превозно средство и двигателя.

Всеки двигател с вътрешно горене произвежда „шум от отработените газове“ поради пулсиращото изхвърляне на газовете от цилиндрите. Този шум трябва да бъде заглушен чрез намаляване на звуковата енергия на потока отработени газове. Тук има две основни възможности: абсорбция и отражение на звука в шумозаглушителя. Тези два принципа обикновено са комбинирани в един шумозаглушител. Изпускателните колектори и изпускателните клапи са други звукопоглъщащи и звукоизолиращи елементи, които могат да се използват за елиминиране на особено нежелани честоти от шума. Каталитичните преобразуватели също имат звукопоглъщащ ефект.

Изпускателната система сама по себе си е система, подложена на вибрации, която произвежда сама шум чрез естествени честоти, които се предават на каросерията на автомобила. Следователно тук е необходимо внимателно проектиране и позициониране на отделните елементи на изпускателната система и техните тампони и меки връзки.

В допълнение към всички сложни функции, които изпускателната система трябва да изпълнява, тя също е обект на екстремни натоварвания. Гориво-въздушната смес в цилиндрите се нагрява рязко до температури около 2400 ° С. Това води до значително разширяване, преди да излезе в изпускателната система при свръхзвукова скорост. Нивото на шума наподобява на експлозия и трябва да се намали с прибл. 50 dB(A), докато преминава от изпускателния клапан на двигателя до края на изпускателната система.

Освен с натоварвания от температура и налягане, изпускателната система трябва да се справя и с вибрациите от двигателя и каросерията, както и с вибрациите от пътното платно. Изпускателната система допълнително трябва да устои на корозия, атакувана отвътре, причинена от горещи газове и киселина, и отвън под формата на влага, дъждовна и солена вода. Съществува също така рискът катализаторът да бъде запушен от съдържанието на сяра или олово в горивото.

Днешните изпускателни системи имат много малко общо с обикновените изпускателни системи, използвани в миналото. В по-модерните автомобили те основно се състоят от:

  • изпускателния колектор,
  • системата за пречистване и
  • свързващите тръби към задния шумозаглушител.

Цялата система е свързана към купето с помощта на гъвкави монтажни елементи. Броят на каталитичните преобразуватели и шумозаглушителите зависи от типа и характеристиките на двигателя, както и изискваните стойности на емисиите.

Във V-образните двигатели, всяка от двете цилиндрови глави има свой изпускателен канал. Те могат да останат отделни или да се обединят в общ заглушител.

Ако изпускателната система се състои само от твърди тръби, задният шумозаглушител би вибрирал силно – с риск от последващо счупване. Поради тази причина съвременните изпускателни системи са изградени с демпфери за маса и разединителни елементи. Те предотвратяват големи отклонения на изпускателната система и също така предотвратяват преминаването на по-малки вибрации от двигателя към изпускателната система и навлизане във вътрешността като акустични импулси. По този начин меките връзки и тампоните подобряват комфорта при пътуване, като същевременно увеличават експлоатационния живот на изпускателната система.

Източник: www.my-cardictionary.com

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!