Качество на маслото и дълготрайност на турбокомпресора

24 януари 2019, 13:00

Независимо от типа на двигателя, лагерите на турбокомпресора се смазват с двигателно масло, доставено със системата за смазване на двигателя. Тъй като конструкцията и изискванията на турбокомпресора се различават значително от тези на двигателя (особено по отношение на обороти и преобладаващите температури), условията на работа на маслото са много по-сложни. В турбокомпресора маслото изпълнява следните функции:

  • смазване на лагерите за осигуряване на правилна работа;
  • създава бариера за пренос на топлина от турбината към компресора;
  • Премахва замърсителите от работата;
  • Осигурява правилна работа на лабиринтния уплътнителен пръстен.

В зависимост от изпълняваните функции, всякакви неизправности в системата за смазване или лошо качество на смазочното масло причиняват отказ на турбокомпресора.

Работа при висока температура

Ниската устойчивост на маслото при по-високи температури може да повлияе на разлагането и образуването на остатъчни отлагания върху повърхностите на приплъзване на лагерите, в резултат на което се намалява радиалните хлабини, което води до неправилно функциониране на въртящата се система и отказ на турбокомпресора. В допълнение, получените продукти от разлагане на масло под формата на въглеродни частици причиняват блокиране на лабиринтния уплътнителен пръстен и разлив на масло (Фигура 1). В екстремни случаи, продуктите от коксуването се натрупват в тръбата за връщане на маслото и могат да намалят нейния диаметър или напълно да я запушат (Фигура 2). Този проблем обикновено води до изтичане на масло върху студената и горещата страна на турбокомпресора. Проблемът
на мазутния кокс може да се дължи и на липсата на термична защита на канала за подаване или връщане на масло.

                     Фигура 1                                                                 Фигура 2

Разпенване на маслото

Ниската устойчивост на разпенване на маслото може да причини повреда на лагерите, като елиминира масления слой по повърхността и причинява бързо износване на лагера поради триене или запушване. Освен това разпенване на маслото може да предизвика изтичане на масло от турбокомпресора поради забавящия се поток. Разпенването на маслото може да се получи и поради смесването на масла с напълно различни свойства, например при доливане на масло в двигателя.

Масло с недостатъчен вискозитет или неподходящи вискозитетни свойства 

Вискозитетът на маслото влияе върху правилното функциониране на плъзгащите лагери. Голямото отклонение от вискозитета, може да доведе до загуба на смазочния слой или блокиране на лагерите. Промените на вискозитета често са причинени не само от лошо качество на маслото, но и от замърсяване с други сервизни течности, като охлаждаща течност или гориво. Прекомерният вискозитет на маслото може да доведе до повтарящо се „сухо движение“ или работа на турбокомпресора с ограничено смазване, което води до по-бързо износване на лагерите и съкращава експлоатационния му живот. Освен това, увеличеният вискозитет на маслото води до преминаване през байпасния клапан на филтъра, което води до риск от замърсяване и отказ на веригата на турбокомпресора.

Неподходящо ниво на маслото

Отказът на турбокомпресора може да бъде причинен както от ниски, така и от прекомерни нива на масло. Прекалено ниските нива на маслото значително съкращават живота на турбокомпресора и увеличават опасността от повреда. Прекомерното ниво на маслото може да причини изтичане на масло от турбокомпресора.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!