Автоматичните трансмисии също се нуждаят от смяна на маслото

2 януари 2019, 12:00

Автоматичните трансмисии ZF са запълнени с специално разработеното трансмисионно масло ZF-LIFEGUARDFLUID. При много високи експлоатационни температури маслото се амортизира по-бързо, отколкото при нормални условия. В зависимост от стила на шофиране (например спортно шофиране или много скоростни задвижвания), ZF Aftermarket препоръчва смяна на трансмисионното масло на всеки 100 000 км. или най-късно 8 години.

Как да смените трансмисионното масло на лек автомобил

Поетапно ръководство

1. Преди да смените маслото

За да избегнете повреда на трансмисията, стриктно спазвайте инструкциите на производителя на превозното средство. Например, никога не пускайте двигателя или теглете автомобила без масло в трансмисията.

2. Източване на маслото

Първо премахнете всички кори или капаци под шасито, ако е необходимо. Използвайте пробката за източване на маслото на дъното на картера, за да източите старото масло от трансмисията и го съберете в подходящ съд. Ако маслото мирише силно, съдържа замърсявания или, в най-лошия случай, фрагменти от метал, трансмисията е повредена. Ако случаят е такъв, моля свържете се незабавно със сервизния център на ZF Aftermarket.

3. Свалете масления картер

Метални картери:

Необходимо е да се сменят само масления филтър и гарнитурата. Разхлабете винтовете на масления картер в последователността, указана от производителя на превозното средство, за да избегнете изкривяване му. След това извадете стария филтър с остатъчното масло от картера и постоянния магнит.Монтирайте новия филтър и гарнитура. Спазвайте указания момент на затягане. Ако използвате комплект за смяна на маслото ZF Aftermarket, масленият филтър и гарнитурата са включени.

Пластмасови картери:

Те имат интегриран маслен филтър и гарнитура, така че те трябва да бъдат подменени като комплект.

4. Поставяне на картера

Използвайте нови винтове, за да монтирате новия или почистения картер. Ако използвате комплект за смяна на маслото ZF, всички необходими винтове са включени. При затягане винаги спазвайте последователността и момента на затягане, определен от производителя на превозното средство.

5. Монтиране на пробката за източване

Сега монтирайте новата пробка за източване заедно с ново уплътнение, като обърнете внимание на посочения момент на затягане.

6. Запълване с трансмисионното масло ZF

Бъдете много внимателни при пълнене на масло. Прекомерното или недостатъчно напълване или използването на масло при неправилна температура може да повреди трансмисията.

Отворете пробката за пълнене на автоматичната скоростна кутия и долейте посочения ZF-LIFEGUARDFLUID, докато не протече от отвора за пълнене. Не използвайте допълнителни добавки или почистващи препарати, тъй като те биха променили химическия състав на трансмисионното масло.

7. Пускане на двигателя

Оставете двигателя да работи при обороти на празен ход и след това изберете позиции R и D една след друга. След това превключете предавките според таблицата по-долу, в зависимост от варианта на трансмисията (A, B или C).

Вариант на трансмисията Предавки за избиране Задръжте предавката Допълнителни операции
A 1-ва до 3-та 3 сек.
B 1-ва до 4-та 10 сек.
C всички 10 сек. Задръжте оборотите на двигателя на 2000 об/мин за 30 секунди, за да заредите преобразувателя на въртящия момент с масло.

8. Проверка на температурата на маслото

Сега проверете температурата на маслото. Тя трябва да е между 30°C и 40°C. Оставете двигателя да се затопли или охлажда, за да регулира температурата на маслото.

9. Проверка на нивото на маслото

След като температурата на маслото е между 30°C и 40°C, проверете нивото на напълване. Ако от отвора за пълнене не протече масло, количеството масло е твърде малко. Ако случаят е такъв, долейте със специфицирания ZF-LIFEGUARDFLUID, докато не изтече от отвора.Оставете двигателя да работи, докато температурата на трансмисията стане 40°C и само няколко капки се изсипят от отвора за пълнене. Сега затворете пробката за пълнене и го затегнете до определения момент на затягане.

10. Изключване на двигателя

Сега можете да изключите двигателя. Смяната на маслото е завършена.

Източник: ZF Aftermarket 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!