Неизправност на двигателя на чистачките на Mazda 3

19 декември 2020, 7:00

  • Производител: Mazda
  • Модел: Mazda 3 (1-во поколение)
  • Производство от януари 2008 до март 2009

Неизправност на двигателя на чистачките на предното стъкло

Ако в тези превозни средства се срещнете с оплакване за неизправност на двигателя на чистачките на предното стъкло, една от възможните причини може да бъде корозия на заземяващата връзка на двигателя. Загубата на контакт може да доведе до пълен отказ на двигателя на чистачките. За да се поправи тази ситуация, трябва да се монтира допълнителен заземителен кабел.

– Инсталирайте допълнителен заземителен кабел.

– Проверете предпазителя.

– Проверете работата на двигателя на чистачките на предното стъкло.

Производителят на превозното средство вече е наясно с проблема. Като част от сервизно действие превозните средства се проверяват и се монтира нов (допълнителен) заземителен кабел.

Въпреки това може да се предположи, че по различни причини не всички превозни средства са проверени и ремонтирани.

Моля, обърнете внимание на тази информация след оплаквания във връзка с неизправности на двигателя на чистачките на предното стъкло.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!