Развитие на автомобилната индустрия през 2021 година

5 януари 2021, 13:00

Пазарът на автомобилни двигатели непрекъснато нараства. И въпреки че този растеж намаля през 2020 г., анализаторите прогнозират ръст от 4,8% за следващите пет години. Това означава, че глобалният пазар на автомобилни двигатели може да достигне 25,7 милиарда долара през 2025 година.

Производители на задвижващи механизми, използвани в автомобилите са оптимисти. Тези устройства успешно се използват при автоматизацията на различни функции във всички видове превозни средства. Преминаването към енергоспестяващи технологии направи хибридните автомобили най-обещаващите продукти през 2020 г.

Тенденции в автомобилната индустрия през 2021 г.

Въпреки спада в продажбите и средствата за научноизследователска и развойна дейност, през 2020 г. се наблюдават развитието на някои ключови идеи и технологии. Тези тенденции ще окажат трайно въздействие върху индустрията.

Най-важните са:

  • Самоуправляващи се превозни средства;
  • Електрически превозни средства (EV);
  • Изкуствен интелект (AI);
  • Анализ на данни;
  • Интерфейс човек-машина (HMI);
  • Интернет на нещата (IoT).

Самоуправляващи се превозни средства

Самоуправляващите се превозни средства, наричани още автономни превозни средства (AV), няма да се нуждаят от водачи. AV-тата ще направят шофирането много по-безопасно. Обикновено инцидентите са резултат от човешка грешка или небрежност. За да функционират правилно, AV ще използват усъвършенствани технологии като компютърно зрение. Това ще позволи на AV да се движат безопасно.

Електрически превозни средства

За да намали вредата от изгарянето на изкопаеми горива, автомобилната индустрия е насочила много усилия за разработване на електромобили. Технологията на батериите и наличието на надеждна инфраструктура за презареждане са част от предизвикателствата пред масовото внедряване на електромобили.

Изкуствен интелект (AI)

Някои от технологиите, получени от AI, включват машинно обучение и компютърно зрение. Тези технологии ще бъдат от основно значение за прилагането на AV. Също така, AI направи автомобилното производство по-бърз и по-ефективен процес.

Анализ на данни

Превозните средства ще бъдат оборудвани със софтуер, който анализира данни за тяхното представяне. Такъв анализ ще предостави полезна информация като предсказуема поддръжка. Това ще намали разходите за поддръжка и ще увеличи безопасността.

Интерфейс човек-машина (HMI)

AV ще изискват по-нов начин за взаимодействие с „водача“. Хората ще могат да дават гласови команди на превозното средство. В други случаи взаимодействието ще се осъществява чрез сензорен екран или дори чрез добавена реалност. Шофирането ще бъде по-приятно и безопасно.

Интернет на нещата (IoT)

Цялата екосистема с AV изисква транспортните средства да комуникират между тях и с околната инфраструктура. Взаимовръзката на различни пътни компоненти ще повиши безопасността и ще намали задръстванията. Това ще доведе до по-ефективно използване на енергия и ресурси.

Перспективи на продажбите

Ще се реализират ли всички горепосочени тенденции? Някои експерти задават този въпрос в светлината на намаляването на продажбите на превозни средства през 2020 г. Реалността е, че пандемията COVID-19 накара хората да не желаят да използват обществен транспорт или да споделят превозни средства. Следователно производителите са оптимисти, че тази тенденция ще увеличи продажбите през следващите години.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!