Каналите за дистрибуция в афтърмаркет пазара ще бъдат иновативни и дигитализирани

22 март 2019, 13:00

Няколко фактора ще влияят на дистрибуторската мрежа към 2025 г. Производителите на оригинално оборудване ще се борят за по-голямо влияние чрез достъпа си до данните в превозните средства и вероятно ще увеличат дела си на пазара за следпродажбено обслужване. От друга страна, търговците на едро ще продължат да се консолидират и увеличават конкурентоспособността си. В същото време, сегашното ниско ниво на дигитализация представлява възможност за намеса на трети силен играч, ако съществуващите играчи на пазара не задвижат това развитие – както доставчиците, търговците на едро или веригите за автосервизи биха могли да вземат тази роля. Във всички случаи каналите към пазара се движат и ако доставчиците не вземат активна роля в оформянето на развитието, те могат да се окажат изправени пред повишен натиск.

Леко връщане към пазара на OE части до 2025 г.

Без значение, че афтърмаркет пазара непрекъснато печели дял в последните години, се очаква OE пазара да придобие малко по-голям дял към 2025 г. Това се дължи главно на това, че производителите на оригинално оборудване имат превъзходен достъп до данни в автомобилите и нови проактивни услуги за клиентите. В същото време се очаква делът на „направи си сам“ в пазара на резервни части да бъде почти изчезнал.

Увеличаването на онлайн търговията и консолидацията засилват конкурентоспособността на независимия пазар за резервни части. Онлайн търговията понастоящем е едва около 5% и онлайн платформите се считат за незрели поради недостатъчна продуктова гама и наличност, както и невъзможност за подпомагане на сервизите при идентифицирането на правилните части.

„Сегашната логистична верига съдържа твърде много звена, което води до повишаване на разходите – онлайн уеб магазините могат да намалят разходите за сервизите с до 30%“ – мнение на търговските експерти.

Прогнозите очакват онлайн търговията да се увеличи на 20-25% до 2025 г. Това подобрява конкурентоспособността на независимия резервен пазар в сравнение с пазара на ОЕМ.  Консолидация се случва и сред търговците на едро – които вече започват да улавят потенциала за ефективност – търговията на едро се движи в позиция да поеме тази роля. В случай, че никой не претендира за тази роля, външни играчи като Amazon са добре оборудвани в изграждането на платформи, свързващи доставчици и клиенти и се грижат за разпределението между тях. Важно е да се отбележи, че доставчиците ще бъдат подложени на натиск и в двата случая. По-силните производители на оригинално оборудване, по-силната търговия на едро и увеличаването на онлайн търговията ще доведат до по-силен ценови натиск, ако доставчиците „не направят нищо“.

Основната битка между доставчиците на OE части и независимия резервен пазар е за това, кой печели превозни средства от сегмент 2 и кой доставя на най-големите автопаркове.

В базовия сценарий се очаква OE доставчиците да увеличат своя дял от пазара на резервни части от 39% общо до 40% до 2025 г. Това се дължи на увеличаване на превозните средства от сегмент 2 (на възраст от 4 до 8 години), използващи официални сервизи на дилъри за обслужване и поддръжка от 50% до 60%. В сегмент 2, превозните средства са достигнали възраст, в която обслужването и поддръжката са по-необходими, отколкото за автомобили от сегмент 1(от 0 до 4год.), но превозните средства са все още достатъчно нови, за да могат собствениците им да използват услугите на официалните сервизи. Ако, от друга страна, независимият пазар успешно се оптимизира може да се осъществи обратното развитие и да се намали OE канала до общо 35%.

Източник: Stern Stewart&Co.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!