ZF ще придобие специалист по софтуер за разпознаване на пътници

15 май 2019, 13:00

  • ZF планира да придобие 90% от Simi Reality Motion Systems
  • Специалист за 3D базирани изображения за записване и анализ на човешкото движение
  • Над 25 години опит в спорта и медицината
  • Разпознаването на пътниците е ключов фактор за интегрираната безопасност при автономното шофиране

ZF планира да разшири мрежата си от кооперации и инвестиции, като придобие 90% от акциите на Simi Reality Motion Systems GmbH. Компанията и нейните 35 служители имат десетилетия опит в 3D системи за записване и анализ на човешкото движение, базирани на изображения . Тези знания са изключително ценни при разработването на системи за разпознаване на пътници.

Разработването на нови интериорни концепции за силно автоматизирано или автономно шофиране включва потенциала за нови места за сядане, тъй като водачът може да прехвърли отговорността за управление на превозното средство, частично или изцяло. За да релаксира по време на пътуването, например в бъдещите превозни средства, пътникът може да премести обратно седалката или да наклони седалката по-далеч, отколкото в настоящите конфигурации на превозното средство. За защита на пътниците в тези неконвенционални места за сядане, системите на превозното средство трябва да са наясно с размера и местоположението на пътника.

„Един от ключовите фактори за безопасността на пътниците за утрешния ден е високоефективните системи за разпознаване на пътниците“, обяснява Норберт Кагерер, ръководител на интегрираната безопасност на ZF. „Това е именно областта, в която бихме искали да станем по-силни чрез инвестициите си в системите на Simi Reality Motion, с цел да предложим интегрирани системи за безопасност от един източник.“

Инвестицията на ZF в Сими ще разшири компетенциите, които вече има в системите за безопасност на пътниците, като предпазните колани, въздушните възглавници и воланите. Заедно със сензорните системи за разпознаване на околната среда и интериора и съответния софтуер, ZF е най-широко базирания доставчик на пазара на автомобилна безопасност.

„През последните няколко десетилетия сме се превърнали в име на доставчик на първокласен 3D софтуер за анализ на човешкото движение и поведение”, казва Андреас Рус, основател и управляващ директор на Simi Reality Motion Systems GmbH. „Сегашното ни ниво се основава на опита, който сме събрали в области като спорта и медицината. Тази инвестиция на ZF сега ще ни даде възможност да дадем своя принос в автомобилната индустрия и да се възползваме много по-бързо от възможностите за растеж.” След придобиването от ZF, Андреас Рус ще прехвърли отговорността за компанията на двамата си сина – Филип и Паскал.

Simi Reality Motion Systems е създадена в Unterschleißheim близо до Мюнхен през 1992 г. и понастоящем има около 35 служители, повечето от които участват в разработването на софтуер. В момента Simi има над 1000 системи, инсталирани по целия свят.

Източник: ZF

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!