Изпарители за гориво

24 юни 2019, 13:00

Elta Automotive обяснява функцията на горивния изпарител, преди да предостави някои от най-често срещаните причини и симптоми на повредата на компонента.

Елта наскоро пусна в експлоатация гама изпарители на гориво, предимно за дизелови приложения на Ford, чрез програмата си VXPRO за управление на електрониката. Изпарителят на горивото е относително нов компонент, предназначен да подобри процеса на регенериране на филтъра за твърди частици (DPF) и допълнително да намали вредните емисии от отработените газове на двигателя. Регенерацията на DPF изисква изключително високи температури, за да може саждите, които се натрупват по време на ежедневното шофиране, да бъдат отстранени от DPF чрез изгаряне. Когато условията на шофиране не позволяват тази температура да бъде достигната в изпускателната система, трябва да се въведат допълнителни процеси за повишаване на топлината.

Традиционно след инжектирането на неизгоряло дизелово гориво в горивната камера се повишава температурата. Установено е обаче, че това причинява разреждане на маслото, което води до преждевременно износване на двигателя или по-често обслужване.

Каква е функцията на изпарителя на горивото?

Изпарителите на горивото спомагат за решаването на този проблем, като намаляват емисиите и удължават живота на двигателя. Вместо да се впръсква директно в горивната камера, горивото се насочва към изпарителя на горивото. След това изпарителят използва вградена електрическа нагревателна свещ за изпаряване на горивото, преди да я инжектира в потока отработени газове пред катализатора на каталитичния конвертор / дизелово окисление.

След това изпарените въглеводороди се изгарят върху каталитичния конвертор, освобождавайки енергия от екзотермични химични реакции и повишавайки температурата преди DPF, което позволява регенериране без разреждане на маслото или необходимостта от допълнително охлаждане. С въвеждането на горивни изпарители, превозните средства могат да постигнат по-често регенериране на DPF при по-ниски натоварвания и дори на празен ход.

Горивните изпарители обикновено се монтират в пътническите автомобили на Ford, а докато технологията се отличава с подобрен живот и надеждност на двигателя, се смята, че много от проблемите на Ford DPF произтичат пряко от повреда на тази част. Като такава, търсенето на компонента в рамките на автомобилния резервен пазар е във възходяща тенденция, която се очаква да продължи и през следващите години.

Симптоми на отказ на изпарителя на горивото

Когато изпарителят на горивото се развали, регенерирането на DPF не може да се осъществи. Това ще доведе до светване на лампа на таблото за двигателя или съобщението за обслужване. Кодовете за грешки обикновено сочат към проблем с DPF. Превозното средство може да влезе в авариен режим или режим на ограничена мощност, докато повредата не бъде отстранена. Общите кодове за неизправности на Ford Mondeo, които силно насочват към отказ на изпарителя на гориво, са следните:

■ P246B-00: Неправилни условия за регенерация на филтъра за твърди частици.

■ P2463-00: Дизелов филтър за твърди частици – натрупване на сажди.

■ P24A4-00: Ограничение на филтъра за твърди частици – прекалено високо натрупване на сажди (банка 1)

Причини за неизправност на изпарителя на горивото

Най-честата причина за отказ на изпарителя на гориво е запушването. Когато изходната дюза се запуши със сажди, компонентът ще се повреди. По принцип почистването на дюзата не е възможно, затова е необходима подмяна.

Прегряването също може да причини повреда, която обикновено се причинява от липсата на гориво, което се подава към компонента, и може да сочи проблеми с горивната помпа.

Ако нагревателната свещ вътре в изпарителя откаже, горивото няма да се изпари преди да влезе в процеса, което може да доведе до тъмен дим от изпускателната тръба. След подмяната на компонента, кодовете за грешки могат да бъдат изчистени и DPF регенерацията може да бъде инициирана, когато двигателят достигне желаната температура.

Източник:pmmonline

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!