Загуба на мощност в резултат на дефектна вентилация на картера

4 юли 2019, 7:00

При превозни средства с турбокомпресор, загуба на мощност, неравномерем празен ход или шумове, са индикатори за дефектна вентилационна система на картера.

Фигура 1: Инсталационна позиция на PCV клапана на главата на цилиндъра

Вентилацията на картера е важен компонент на двигателя с вътрешно горене. Тя премахва преминалите газове, които се образуват в цилиндъра по време на горенето от картера, като по този начин контролира съотношенията на налягането. Например, специални клапани за регулиране на налягането, известни като клапани PCV, са инсталирани за тази цел в 1.8 и 2.0 TFSI двигателите на VW Group. PCV означава „положителна вентилация на картера“ и има задачата да осигури правилното вентилиране на картера в различни случаи на натоварване:

Работа на празен ход или претоварване

Картерните газове се подават по посока на входящия въздух след дроселовата клапа, като в този случай на натоварване има отрицателно налягане във всмукателния колектор (виж Фигура 2).

Фигура 2: Вентилация преди турбокомпресора директно във всмукателния колектор
Частично или пълно натоварване

Картерните газове се подават срещу посоката на входящия въздух преди турбокомпресора, тъй като в този случай на натоварване във входящия колектор има свръхналягане (виж фигура 3).

Фигура 3: Вентилация срещу посоката на въздуха преди турбокомпресора

Във втория случай (при частично / пълно натоварване) налягането от турбокомпресора натиска върху диафрагмата, което принуждава PCV клапана да захранва по съответния начин. Ако има дефект, например пукнатина в диафрагмата (виж Фигура 4), налягането от турбокомпресора може да въздейства директно в картера и да се появят по-горе описаните симптоми.

Фигура4: Спукана диафрагма на клапана

Важно! Поради положението за инсталиране на PCV клапана, той лесно се пренебрегва при отстраняване на неизправности. При смяна на турбокомпресора периферията на двигателя трябва винаги да се проверява внимателно и да се чете паметта на устройството за управление на двигателя (ECU)!

Източник: MAHLE

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!