Типични повреди на MLS гарнитури за цилиндрова глава

15 юли 2019, 13:00

Анализ на повреди на уплътненията на цилиндровата глава

Повредите на многослойни стоманени уплътнения (MLS) на цилиндровата глава включват предимно два уплътнителни елемента: бортовете и еластомерни покрития.

Разрушени валцовани бортове и повредени еластомери
Прекъсване на бортовете поради прекомерно висока динамика на компонентите

Възможните причини за прекалено високата динамика на компонентите са дефектни, повторно използвани или несмазани болтове на цилиндровата глава; неправилно затягане на болта поради прекомерно високо триене в резбата по време на монтажа; и повреда на цилиндровата глава или блока на двигателя.

Изкривяванията на компонентите могат да бъдат резултат и от прегряване на двигателя. По същия начин, ако двигател работи при детонация (предварително запалване), високите температури и налягания могат да доведат до по-висока динамика на компонентите и възможни прекъсвания на бортовете.

Прекъснат борт, причинен от висока динамиката на компонентите
Отделeно еластомерно покритие, дължащо се на прегряване

Класически причини за прегряване са дефекти на водната помпа, радиатора, термостата или маркучите, но и недостатъчното охлаждане или неправилното вентилиране на охладителната система може да доведе до топлинни проблеми. Отказът на катализатора може също да доведе до по-високи температури поради увеличеното обратно налягане на отработените газове.

Еластомерно покритие, повредено от прегряване

СЪВЕТ ОТ ЕКСПЕРТИТЕ

Ако еластомерното покритие на отстранен дефектен уплътнител на цилиндровата глава може лесно да се отлепи от металната основа с нокът, прегряването на двигателя е най-вероятната причина за повредата.

Еластомерно покритие, унищожено от агенти против замръзване

Контактът с антифризи, които не са одобрени, може да доведе до отделяне на еластомерното покритие от металната повърхност. Впоследствие, изместените еластомерни частици могат да запушат охлаждащите канали и да прекъснат потока на охлаждащата течност. Резултатът е прегряване на двигателя. Друга типична причина за увреждане на уплътненията на цилиндровата глава са унищожени уплътнения на горивната камера поради неравна контактната повърхност на цилиндровата глава.

Причини за повреди са прекалено високото налягане при горене, грубите уплътнителни повърхности, деформациите на компонентите или недостатъчно притискане на уплътнението към цилиндровата глава.

СЪВЕТ ОТ ЕКСПЕРТИТЕ

Болтовете на цилиндричната глава, затегнати чрез метода на ъгъла на завъртане, се удължават невъзвратимо. След разглобяването те са по-дълги от новите болтове. Ако се използват повторно, те могат да се скъсат. Затова при смяна на уплътнението на цилиндровата глава трябва винаги да се използват нови болтове на цилиндричната глава.

Източник: Victor Reinz

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!