Монтаж на бутални пръстени

18 юли 2019, 13:00

Стъпка 1: Почистване на буталата

Първо почистете добре буталата и отстранете всички следи от въглерод от и  нагар по пръстеновидните канали. Отстранете въглерода от отворите за връщане на маслото.

Почистете жлебовете, без да увреждате страниците на канала. Сменете напуканите или и износени бутала.

Стъпка 2: Проверка на каналите на буталните пръстени

Ако между успоредния страничен компресионен пръстен и свързания с него канал на буталото се измерва разстояние от 0,12 mm или повече, буталото е прекомерно износено и трябва да бъде заменено.

Клиренс на жлеба
Измерване на каналите на буталните пръстени с хлабиномер
Използваемост на буталата Хлабина на жлеба (mm)
Буталата могат да се използват без ограничение 0,05 – 0,10
Необходима е повишена предпазливост 0,11 – 0,12
Трябва да се използва ново бутало! > 0,12

Стъпка 3: Проверка на износването на цилиндъра

Ако износването на цилиндъра е по-голямо от 0,1 мм за бензинови двигатели и 0,15 мм за дизеловите двигатели, цилиндърът / цилиндровата втулка трябва също да бъде заменена.

Зона за измерване на износването на цилиндровата втулка

Стъпка 4: Почистване на цилиндрите

Отстранете въглеродните остатъци и нагар в горивната камера в горната част на цилиндъра.

Стъпка 5: Проверка на компонентите на комплекта

Когато сменяте буталните пръстени, винаги препоръчваме смяна на комплект. Височината на пръстена се проверява с калибър. Препоръчва се сравнение с каталожните данни.

Когато проверявате диаметъра на пръстена в износени цилиндри / втулки на цилиндъра, имайте предвид, че хлабината в ключа може да приеме по-големи стойности.

 

Проверка с дебеломер с точност 0,01 mm

Стъпка 6: Инсталиране на буталните пръстени

Вкарайте буталните пръстени в съответния жлеб на буталния пръстен с правилния инструмент за монтаж.
Трябва да се избягва прекомерното разтягане на буталните пръстени по време на монтажа; това причинява постоянни деформации и влияе на работата на буталния пръстен.

Маркировката „TOP“ трябва да сочи към челото на буталото, така че ефектът на почистване да сочи към полата на буталото.

 

Клещи за бутални пръстени

 

Монтаж на маслосъбирателния пръстен

Пружината е монтирана в жлеба
Правилно положение на маслосъбирателния пръстен
Неправилно положение на маслосъбирателния пръстен
Долният компонент се вмъква със завъртане на 120 °

Стъпка 7: Функционален тест / Завъртане на буталните пръстени

След като буталните пръстени са монтирани, трябва да се гарантира, че те могат да се движат свободно. Разминете краищата на буталните пръстени на по 120 °.

Стъпка 8: Поставяне на буталото в цилиндъра

Буталните пръстени и буталата се монтират със затваряща бутална пръстенна скоба или конична монтажна втулка, за да се предотврати повреждането на буталните пръстени.

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!