Причини за повреди на клапаните

2 септември 2019, 6:00

Клапанът вече не се затваря правилно? Възможните причини включват неправилно зададена хлабина на клапана – или леглото на клапана / водачът не са били центрирани. Прекомерно голямата или малка хлабина на клапана също може да има фатални последици. Тук ще намерите преглед на възможните повреди на клапаните и техните причини.

Грешки при инсталиране и настройка

Неправилни настройки на хлабините на клапана

Причина:

Хлабината на клапана е зададена твърде малка или интервалите за поддръжка са надвишени.

Последствие:
Клапанът вече не се затваря правилно. Изгорелите газове преминават през леглото и загряват главата на клапана. Това води до прегряване на главата на клапана и изгаряне в областта на леглото.

Неправилно поставени пружини на клапаните

Причина:
Пружината не е поставена правилно по време на инсталирането. Наклонената пружина предизвика страничен огъващ момент (M) на стъблото на клапана.

Последствие:
Полученото променливо напрежение при огъване в крайна сметка предизвика счупване на стеблото на клапана и разрушава водача на клапана.

Неправилно поставени хидравлични повдигачи

Причина:
След монтажа на повдигачите не се спазва минималното необходимо време за изчакване преди стартиране на двигателя (поне 30 минути). В резултат на това излишъкът от масло в работната зона на повдигачите не разполага с достатъчно време, за да оттече.

Последствие:
Ако двигателят е стартиран преждевременно, клапаните се удрят в буталото и могат да се огънат или да се счупят.

Грешки в обработката

Несъответствие на вложката на леглото на клапана или водача на клапана

Причина:
Непостигната центровка при смяна на леглото или водача на клапана.

Последствие:
Клапанът не се затваря правилно, прегрява и изгаря в областта на леглото. Счупванията от умора на материала в областта на удебелението към главата също могат да възникнат в резултат на едностранното напрежение на главата на клапана.

Прекомерно хлабина на водача на клапана

Причина:
Хлабината на водача на клапана е твърде голяма поради прекомерно износване или поради прекомерно райбероване по време на ремонт.

Последствие:
Потокът от горещи газове може да причини значителни въглеродни отлагания в областта на водача. Клапанът става корав и не се затваря правилно, като в резултат на това се получава прегряване на леглото (прогаряния или каналчета).

Недостатъчна хлабина на водача на клапана

Причина:
Диаметърът на водача е оразмерен твърде малък по време на подмяната.

Последствие:
Неадекватно смазване, вкоравяване и задиране на стъблото на клапана във водача. Могат да възникнат последващи повреди като прегряване на главата на клапана или леглото.

Инсталиране на износени части

Използване на износени конуси за клапани

Причина: По време на подмяната на клапаните са използвани стари, износени конуси.

Последствие:
Ако износените конуси се използват повторно, системата за затягане може да се разхлаби по време на работа. Това води до фрикционна корозия върху стеблото и отслабване на клапана в тази област. Това може да доведе до вибрации и отказ поради умора на материала.

Монтиране на повредени кобилици

Причина:
Усилието се прилага ексцентрично от кобилицата върху края на полата на клапана.

Последица:
Едностранно износване възниква в стъблото и края на полата. Ексцентричното прилагане на сила, причинява счупвания от умора в областта на затягащата система.

Инсталиране на огънати клапани

Причина:
Огънатото стебло на клапана ще предизвика едностранно опиране в леглото на клапана.

Последствие:
Едностранното напрежение причинява редуващи се огъващи напрежения и счупвания в радиуса на закръглението при прехода към стъблото.

Неправилно горене

Свръхнапрежение на клапана поради неправилно на горене

Причина:
В горивната камера възниква значително повишаване на налягането и температурата в резултат на неправилно изгаряне на горивото.

Последствие:
Главата на клапана не може да издържи на високите термомеханични натоварвания и се огъва навътре. Това води до счупвания в областта на главата на клапана.

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!