EGR клапани – проблеми и проверка

5 септември 2019, 6:00

Поради високите натоварвания, които трябва да издържа, EGR клапанът несъмнено е един от най-честите източници на неизправности. Маслената мъгла и саждите от емисиите на отработените газове пречат на клапана, а напречното сечение на отвора му намалява с течение на времето, докато напълно се затвори. Това причинява постоянно намаляване на рециркулираното количество отработените емисии и това се отразява в ефективността на емисиите. Високите топлинни натоварвания допълнително улесняват този процес. В много случаи тръбната система за вакуума също е причина за неизправности. Вакуумът, необходим за EGR клапана, може да се загуби поради течове, което означава, че клапанът вече не се отваря. Ако EGR клапанът не работи поради липса на вакуум, това, разбира се, може да бъде причинено и от дефектен преобразувател на налягане или термоклапан, който не работи правилно.

Има няколко начина за проверка на системата за рециркулация на отработените газове. Кой метод ще изберете зависи от това дали системата е в състояние да извършва самодиагностика или не. Системите, които не могат да извършват самодиагностика, могат да бъдат проверени с помощта на мултицет, ръчна вакуумна помпа и цифров термометър.

Въпреки това, преди да започнете да провеждате сложни тестове, извършете визуална проверка на всички компоненти, свързани със системата. Това означава да проверите следното:

  • Всички вакуумни линии ли са херметични, правилно свързани и монтирани без пречупване?
  • Правилно ли са свързани всички електрически връзки на датчика за налягане и превключвателя? В добро състояние ли са кабелите?
  • Има ли течове от клапата на EGR или свързаните тръбопроводи?

Ако не се открият дефекти по време на визуалния преглед, проверете системата, като използвате други тестове и измервания.

Проверка на управлявани от вакуум EGR клапани на бензинови двигатели

Процедура се прилага при проверка на вакуум управлявани EGR клапани с една мембрана:

При изключен двигател издърпайте вакуумната линия и свържете ръчната вакуумна помпа. Създайте вакуум около 300 mbar. Ако клапанът е наред, налягането не трябва да пада в рамките на 5 минути. Повторете теста с работещ двигател и при работна температура. С разлика в налягането прибл. 300 mbar, режимът на празен ход трябва да се влоши или двигателят трябва да се изключи.

Ако клапанът е снабден с температурен датчик, той също може да бъде проверен. За целта махнете сензора за температура и измерете съпротивлението. Следващата таблица изброява приблизителните стойности на съпротивлението за отделни температури:

Температура      Съпротивление
20 ° C                       > 1000 k Ω
70 ° C                       60 – 280 k Ω
100 ° C                      60 – 120 k Ω

Използвайте топлинен пистолет или топла вода за загряване. С помощта на цифровия термометър проверете температурата, за да сравните измерените с референтните стойности.

Вакуумни EGR клапани на дизелови двигатели

EGR клапаните на дизелови двигатели могат да бъдат проверявани по същия начин, както при бензиновите двигатели: При изключен двигател генерирайте вакуум от около 500 mbar, използвайки ръчната вакуумна помпа. Този вакуум трябва да се поддържа в продължение на 5 минути и не трябва да пада. Можете също така да направите визуален преглед. За целта отново генерирайте вакуум чрез вакуумната връзка, като използвате ръчната вакуумна помпа. Следете пръта на клапана (връзката между диафрагмата и клапана) през отворите. Тя трябва да се движи плавно, когато се задейства ръчната вакуумна помпа.

Източник: HELLA

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!