Проблеми с уплътняването и повреди на буталните пръстени

2 октомври 2019, 13:00

Как се развива замърсяването на двигателя? Има две основни причини за замърсяване на двигателя: замърсяването може да влезе в двигателя чрез дефектен въздушен филтър или да попадне в маслената верига след ремонт или преустройство. Това замърсяване може да доведе до повреда на двигателя.

Поглъщането на замърсяване в двигателя е една от най-честите причини за ранно износване на буталните пръстени. Има две основни причини за увреждането:

Фиг. 1: Отлагания от замърсявания и маслото в канала на пръстена се комбинират, образувайки абразивна паста.
Фиг. 2: Разширяване на канала на буталния пръстен

Причина 1

Замърсяваниято се транспортират в цилиндъра с всмукания въздух. Това винаги се случва, когато поддръжката на въздушния филтър не се извършва правилно. Ако автомобилът се задвижва без въздушен филтър или има течове във всмукателната система и мръсотията навлиза в горивната камера покрай въздушния филтър. Замърсяванията в горивната камера навлизат в каналите на буталния пръстен, където се комбинират с маслото, за да образуват абразивна паста (фиг. 1). В този случай височината на буталните пръстени е намалена и каналите на буталния пръстен са разширени (фиг. 2). Износването, причинено от замърсяванията върху буталните пръстени, действа главно от страните на пръстените в аксиална посока. В радиална посока (на плъзгащата се повърхност) пръстенът също се износва поради полученото смесено триене, но не толкова, колкото странично. Маркирането от страна на пръстена е честа индикация за мръсотия в каналите на пръстена. Замърсяването, което се състои главно от фин пясък, във връзка с въртенето на пръстените и движението на буталото, надрасква характерните шарки от страната на пръстена.

 

Фиг. 3 и 4: Примери за маркиране от горната страна на пръстена

Тъй като пръстените са в контакт главно с долната страна на канала по време на работа, износването се осъществява главно от горната страна на пръстена. Тук се намират и маркировките на ролките (фиг. 3 и 4).

Причина 2

Замърсяванията са в маслената верига в резултат на предишни повреди и / или лошо извършен ремонт / възстановяване. След това започва износване стените на цилиндъра и буталата от маслото в картера. Праховите частици също достигат всички лагери в двигателя чрез замърсени маслени вериги. Въпреки че маслото се филтрира през масления филтър, маслената верига не се почиства правилно. Замърсяванията, които вече са от чистата страна на маслената верига, достигат до лагерите и водят до преждевременно износване или повреда.

ВНИМАНИЕ

Ако масленият охладител е замърсен в резултат на повреда на двигателя, почистването често носи минимален успех. В този случай е по-добре да използвате нов маслен охладител, за да изключите риска от повреда в резултат на използването на стария маслен охладител.

В случай на повреда на двигателя, масленият филтър често е толкова силно блокиран, че байпасният клапан се отваря. В този случай моторното масло достига точките на смазване нефилтрирано. Тези факти са приети в конструкцията на двигателя, за да се предотвратят големи повреди на двигателя поради пълна загуба на масло върху лагерите. След повреда на двигателя често все още има големи количества замърсявания в масления охладител и в неговите маслени линии. Следователно е безотговорно да свържете нов или възстановен двигател към неочистен охладител за масло и да стартирате двигателя.

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!