Рециркулация на изгорелите газове с охлаждане – за по-ниски вредни емисии

11 ноември 2019, 6:00

Като специалист с дългогодишен опит в управлението на емисиите, Pierburg е OE доставчик на системи за охлаждане на рециркулацията на отработените газове. Сега, Motorservice предоставя тази технология на афтърмаркет пазара.

Все по-строгите регулации за емисиите изискват постоянно подобряване на методите за контрол на емисиите. За дизелови двигатели, това се прилага за по-нататъшно намаляване на азотните оксиди (NOx). Ето защо се използва охлаждането на рециркулацията на отработените газове (EGR) – понижава температурата на горивната камера, което води до намаляване на образуването на азотни оксиди.

Въз основа на дългогодишния опит в разработването и производството на EGR системи Rheinmetall Automotive Group проектира гама от модули EGR с охлаждане, за да позволи точното намаляване на температурата на отработените газове.

Сложна технология в най-малките пространства
Повишена интеграция: EGR модул с маслен охладител и маслен филтър в един компонент
Геометрията на ламелите, разработена отПиербург намалява опасността от запушване на радиатора

Защо „рециркулация на газовете с охлаждане“?

При газовете има тясна връзка между налягането,температура и обем.

Най-просто казано:
  • Загряването на определен обем на газ води до разширяване; ако газът се охлади, обемът намалява.
  • Ако обема е ограничен, както е в цилиндъра, налягането се увеличава с повишаване на температурата и спада при охлаждане.

Това показва че, фиксиран обем може да абсорбира повече газове, когато те се охлаждат.

Последствие: Колкото по-голямо е количеството на отработените газове в цилиндъра, толкова по-ниско ще бъде съдържанието на кислород.

Самият отработен газ не участва в процеса на изгарянето, но може да абсорбира големи количества топлина благодарение на неговия висок „топлинен капацитет“.

И двата ефекта причиняват намаляване на температурните пикове и позволяват скоростта на изгаряне да намалее, и по този начин се намалява Nox емисии.

1 Въздушен филтър

2 Турбокомпресор (компресор)

3 Турбокомпресор (турбина)

4 EGR охладител

5 Байпасен канал

6 Байпасна клапа (в този случай се управлява с вакуум)

7 EGR клапан

8 Въздушен охладител

Байпасна клапа в EGR охладителя (разрез)

Байпасна клапа в EGR с охлаждане

Много от днешните EGR с охладители разполагат с електрически или пневматично задвижвани байпасни клапи. Тази байпасна клапа позволява отработените газове да бъдат насочени покрай EGR охладителя във фазата на загряване, така че двигателят и катализаторът да постигнат работната си температура по-бързо. Допълнително предимство тук е намалението на генерирания на шум, така нареченото „дизелово почукване“, както и в нивото на въглеводородни емисии във фазата на загряване. Байпасът също се прилага ако са необходими високи температури на отработените газове, например при регенарация на филтрите за твърди частици.

Източник: MS Motorservice

Повече за EGR клапаните можете да видите тук.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!