Поддържайте охладителната система без замърсявания и корозия за предотвратяване преждевременна повреда на водната помпа

25 ноември 2019, 13:00

Промивки:

С течение на времето охлаждащата течност в охладителната система може да се влоши, което води до необходимостта от обслужване на системата.Защитните добавки в много от днешните охлаждителни течности се изчерпват и отслабват, което води до корозия и ръжда. Когато това се случи, топлината и химичните реакции могат да атакуват отвътре системата, като създават малки частици. Тези частици, с размери около 50 микрона, могат да се натрупат в уплътнението на водната помпа, причинявайки щети. Повредата оставя малки площи за охлаждаща течност да изтича през дренажния отвор на помпата. Прекомерните повреди могат да доведат до попадане на течност в лагерите, което води до отказ на помпата. Правилно промитата система ще премахне тези замърсители. Промивката се прави със старата помпа, която все още не е демонтирана. Промиване след инсталиране на новата помпа може да доведе до преждевременна повреда, поради попадане на частици в уплътненията по време на промиването. Ние препоръчваме пълна промивка на системата, използвайки Gates PowerClean Flush Tool (91002).

Смесване на антифризи:

И така, какво води до замърсени системи освен изчерпани защитни средства? Смесване на охлаждащи течности на различни добавки могат да доведат до корозия в системата. Използват се 4 основни комбинации и никоя от тях не е съвместима. Тези видове охлаждаща течност работят по различен начин, за да защитят двигателя.

Видове                                                                        Инхибиторна технология

Неорганична технология за добавки (IAT)                Силикат

Технология на органични киселини (OAT)                Органична киселина – без силикати Технология за хибридна органична киселина          Силикат и органична киселина Технология на фосфатната хибридна                      Фосфат и органична киселина

органична киселина

Неорганичните добавки – силикатите и фосфатите се използват за покриване на охлаждителната система със защитен слой.

Органичните добавки реагират химически с металните повърхности, когато са необходими за защита.

Отлаганията причиняват драскотини по повърхността на уплътнението

Инхибиторите на корозия и добавките от едната охлаждаща течност могат да отменят ефекта на инхибиторите в другата охлаждащата течност. Корозията може да тръгне доста преди 10000 км и след това колата отново е в сервиза с течаща водна помпа и запушен радиатор и отоплител.

Доливането в системата е често срещана практика в много сервизи. Тази практика може да предизвика корозията, освен ако не се използва подходящата охлаждаща течност. Повечето сервизи използват универсален антифриз, тъй като пише на опаковката, че може да се смесва с всякакъв цвят охлаждаща течност. Но вижте гърба на бутилката. Всички те или препоръчват, или изискват източване, промиване и пълнене, за да осигурят корозионна защита. По-долу са дадени няколко коментара от производителите на охлаждащи течности.

Zerex: „Има поне няколко различни типа охлаждаща течност, които често се използват днес, и използването нa тип, несъвместим с охлаждащата течност, препоръчана в ръководството на производителя (или на етикета под капака) е предпоставка за повреда (тук няма преувеличение).

EcoFreeze: „Какво се случва, ако смесите конвенционален антифриз с антифриз с удължен живот? Антифризът с удължен живот (OAT) НЕ е съвместим с конвенционалния (IAT) антифриз. Освен промяна на цвета на антифриза, когато двата се смесват заедно, налице е химическа реакция, когато карбоксилатните соли се смесят с неорганичните соли и каустиците, добавени в конвенционален антифриз. Ако се смесят, антифризът може да стане мътен, да се образуват отлагания и охлаждащата течност ще загуби свойствата си за удължен живот.

EET Corp: „Цветът не означава непременно какъв вид инхибитор на корозията се съдържа в антифриза. Трябва да прочетете етикета. Смесването на различни видове антифризи може да намали тяхната корозионна защита и всъщност може да доведе до проблеми. “

Дестилирана вода, дейонизирана вода или 50/50 предварително приготвена смес:

За да се намалят шансовете за корозия, силно се препоръчва да се използват само дестилирана или дейонизирана вода или 50/50 премикс охлаждаща течност. Водата от чешмата съдържа големи количества минерали, които могат да създадат отлагания в системата и след това да причинят повреда на уплътнението на водната помпа.

Препоръчително е да промивате системата внимателно и да подменяте антифриза с препоръчания от производителя вид.

Източник: GATES

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!