Водачи на клапани – практически съвети при подмяна и ремонт

14 декември 2019, 9:00

При подмяна на клапани е много важно да се проверят и водачите на клапаните. Последващи повреди на клапаните често могат да бъдат причинени от стари и износени водачи.

Фиг. 1

Износените, огънатите или прогорелите клапани се заменят. Но често водачите на клапаните не се проверяват за тяхната повторна употреба, въпреки че повредите на клапаните често са причинени от износени водачи.

Следните повреди и проблеми с уплътненяването на клапана могат да бъдат причинени от износен водач на клапана:

  • Прогоряла глава на клапана
  • Повреди в каналите за закрепване на клапаните
  • Прекомерното износени кобилици от едната страна
  • Увеличена консумация на масло поради лошо уплътняване на стъблото на клапана
  • Износено или прогорено легло на клапана

Доста често производителите на превозни средства не планират ремонт на цилиндровата глава. Каталозите за резервни части не съдържат никакви номера на резервни части за нови водачи на клапани. Дори документацията на сервиза – особено тази за леките автомобили – не включва инструкции какво да правите при смяна на клапаните. Освен това не се споменават размери на износване, които са необходими за оценка на състоянието на клапана.

По-долу са изброени стандартните хлабини на водача на клапана. Тази информация може да се използва алтернативно като стандартни стойности, ако производителят на превозното средство не предостави никакви стойности или не е разрешена подмяната на компонентите на клапанната система.

При цилиндрови глави с въздушно охлаждане и високоефективни двигатели, поради по-високото термично натоварване трябва да се насочите към горният диапазон на допустимия допуск.

Диаметър на стъблото Хлабина: Всмукателни клапани Хлабина: Изпускателни клапани
5 до 7 мм 10 – 40 µm 25 – 55 μm
7 до 9 мм 20 – 50 μm 35 – 65 μm
9 до 12 мм 40 – 70 μm 55 – 85 µm
Фиг. 2

Ако се налага подмяна на клапана, хлабината между стъблото на клапана и вътрешния диаметър на водача не трябва да надвишава определените стойности. Ако хлабината е твърде голяма или водачите на клапаните са износени или конусни, те трябва да бъдат сменени.

За клапани с диаметър на стеблото по-малко от 8 mm, износените водачи на клапана имат голямо влияние. В случай на повреден водач на клапана, главата на клапана опира ексцентрично от едната страна на леглото и се изтегля в него от силата на пружината (ите) на клапана (фиг. 2). Това може да доведе до счупване на клапана след известен период от време. Поради полученото променливо напрежение на огъване, клапанът се счупва в пресечната точка на полата и главата на клапана.
За клапани, които се задвижват чрез кобилици, износените водачи на клапана водят до увеличено радиално прилагане на сила върху стеблото на клапана. В резултат на това клапаните се счупват в областта на канала за закрепване на клапаните.

Инсталиране на нови водачи на клапани

Водачите на клапаните се държат на място в главата на цилиндъра с пресова сглобка. Водачите на клапаните, доставени от Motorservice, вече са изцяло обработени по вътрешния диаметър.

Внимание:
Поради процедурата на пресоване на водачите на клапаните при монтаж може да са леко стеснени радиално по вътрешния диаметър. Степента на това стесняване зависи от съотношението между диаметъра на отвора на водача и външния му диаметър. Освен това, твърдостта на двата компонента може да играе решаваща роля. Ако има голями разлики в твърдостта на стената на корпуса, радиалното изкривяване може да се различава значително по дължината му.

Поради тази причина, след като водачите се пресоват и преди да се монтират клапаните, трябва да се провери дали е налице необходимата хлабина. Изкривяванията на вътрешния диаметър на водача на клапана могат да повлияят неблагоприятно върху функцията на водача. За да се избегнат изкривявания, диаметърът и формата на новите водачи трябва да се регулират с райбер.

Допълнителна информация

Когато монтирате и сваляте водачите на клапаните, осигурете правилното загряване на главата на цилиндъра (посочено от производителя на двигателя). Използвайте подходящи монтажни дорници. Допълнителното охлаждане на водачите на клапана улеснява монтажа.

Информация за повреди по клапаните може да намерите тук.

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!