Инструкции за инсталиране на филтър за твърди частици (DPF)

18 декември 2019, 13:00

Преди да монтирате филтър за дизелови частици, се уверете, че първопричината за повреда на съществуващото устройство е правилно диагностицирана и отстранена. Ако не коригирате дефектните компоненти, това може да доведе до повреда на заменения филтър за твърди частици и да анулира вашата гаранция.

БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО!

Работата по подмяната трябва да се осъществява от компетентен механик с помощта на подходящи инструменти и оборудване.

 • Разкачете зануляващата клема на акумулатора на превозното средство;
 • Повдигнете безопасно превозното средство. Уверете се, че превозното средство е укрепено безопасно, преди да работите под него;
 • Идентифицирайте всички електрически връзки, които се свързват към сензорите на DPF – изключете електрическите конектори и осигурете изолиране на проводниците;
 • Демонтирайте внимателно всички сензори и ги предпазвайте от повреди до повторното им поставяне;
 • Разхлабете всички гайки и болтове, които закрепват DPF към автомобила и другите компоненти на ауспуховата система. Всяка блокирала или ръждясала връзка може да изисква прилагане проникващо масло или топлина за по-лесно отстраняване;
 • Осигурете подходящите мерки за безопасност при използване открит пламък или други източници на топлина;
 • Отстранете всички гайки и болтове и извадете филтъра за твърди частици – помощ може да се наложи, ако DPF е голям и тежък.
Монтиране на новия филтър
 • Уверете се, че всички уплътняващи повърхности са чисти и без замърсявания;
 • Винаги използвайте нов спомагателен комплект за монтаж (скоби и скрепителни елементи);
 • НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ТЕЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ ИЛИ ПАСТА ЗА АУСПУХОВИ СИСТЕМИ! Това ще повреди новия DPF и ще обезсили гаранцията;
 • Монтирайте новия филтър с не напълно стегнати гайки и болтове;
 • Поставете отново сензорите, отстранени от оригиналния модул – не затягайте напълно;
 • Проверете зоните около филтъра и се уверете, че няма контакт с пода на превозното средство или други елементи;
 • Затегнете напълно всички гайки, болтове, скоби и сензори – внимавайте да не затегнете прекалено много сензорите. Проверете дали всички кабели на сензорите са осигурени и не са в контакт с изпускателна система;
 • Спуснете автомобила, стартирайте двигателя и проверете за изпускане – може да се наложи да се вдигне на превозното средство отново;
 • Уверете се, че всички свързани кодове за неизправности са изчистени от ECU;
 • Направете принудителна регенерация и актуализирайте ECU.

Източник: EEC

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!