Почистване с водород на въглеродните замърсявания в двигателя

3 януари 2023, 11:00

Намалете емисиите на замърсители и разхода на гориво с почистване с водород

Във времена на дискусии относно намаляването на фините прахови частици в автомобилния сектор, темата за почистването на въглеродните натрупвания с водород всъщност трябва да е много популярно. За съжаление не е така. Намаляването на вредните емисии с най-простите средства и икономия на гориво е резултата от декарбонизацията.  Все по-компресираните и с принудително пълнене двигатели и все по-строгите правила принуждават инженерите в автомобилната индустрия да разработват нови технологии, за да отговорят на тези  изисквания.

В съвременните двигатели с вътрешно горене за намаляване на азотните окиси, отработените газове постъпват отново в процеса на горене чрез така наречената рециркулация на отработените газове. Но по-голямата част от тези мерки за намаляване на отработените газове имат решаващ недостатък, защото двигателят с вътрешно горене предпочита свеж въздух, а не изгорели газове. Ако го сравните с камина, към която сте добавили втори път изгорени остатъци, можете бързо да видите какво ще се случи. Това поражда сажди, включително при двигателя с вътрешно горене. Именно тук се крие истинският проблем на модерното последващо третиране на отработените газове – нежеланите въглеродни отлагания.

Къде се отлагат въглеродни замърсявания вътре в двигателя?

Отлагането на въглерод е остатък от неизгорени въглеродни частици, които са резултат от изгарянето на гориво в двигателя и образуват слой, покриващ компоненти от вътрешността на двигателя, които от своя страна са отговорни за работата на двигателя с ниски емисии и безпроблемна работа. Най-често са засегнати инжекционните дюзи, всмукателните клапани, буталата, самите EGR клапани и части от всмукателния тракт. Последствията са забележима загуба на експлоатационни характеристики, по-високи емисии на замърсители, увеличен разход на гориво и повишен риск от износване. Преди трябваше да се извърши обширна работа по раглобяване на съответните двигатели, за да се получи достъп до компонентите, да се заменят след това или да се отстранят остатъците, като се използва сух лед или друг гранулат. Тези интервенции обикновено водят до високи разходи.

Какво е почистване на въглеродите с водород (H²) и как работи?

Когато водородът H² в бензиновия или дизеловия двигател навлиза в горивната камера без налягане през всмукателния колектор, температурата в двигателя кара водородните молекули H² да се “разкъсват” на водородни протони (2Н +). Активният Н+ реагира с отлаганията на въглерод и оксиди в двигателя. Въглеродните отлагания се превръщат в газообразно състояние (сублимират), във въглеводород (НС) и се изхвърлят през изпускателната система. Всички въглеродни отлагания могат да бъдат отстранени надеждно. След едночасовото стационарно приложение не е необходимо да се сменят двигателното масло и масления филтър.

Предимствата:

  • Възстановяване на производителността

Чрез премахване на въглеродните отлагания, цялостната работа на автомобила се подобрява с по-добра реакция на двигателя.

  • Намаляване на емисиите

Carbon Cleaning премахва повечето от отлаганията в двигателя, като по този начин намалява емисиите с до 95%, за по-чисто и екологично задвижване.

  • Намаляване на разхода на гориво

Без въглеродни отлагания изгарянето е много по-чисто. Това увеличава производителността, като същевременно намалява разхода на гориво.

  • Намаляване на износването

Ако клапаните и други подобни части са чисти, износването от триене се намалява. Това води до гладка и чиста работа на двигателя.

На редовни интервали след първото почистване, на всеки 20000 км, препоръчваме почистване с водород, за да се гарантира безпроблемен и ниско-емисионен двигател. Това не само защитава портфейла ви, но и по същество нашата околна среда.

Източник: Presse Box

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!