Menu

Списък от статии Отбелязване - водород

Почистване с водород на въглеродните замърсявания в двигателя

Намалете емисиите на замърсители и разхода на гориво с почистване с водород Във времена на дискусии относно намаляването на фините прахови частици в автомобилния сектор, темата за почистването на въглеродните натрупвания с водород всъщност трябва да е много популярно. За съжаление не е така. Намаляването на вредните емисии с най-простите средства и икономия на гориво […]

Огромният потенциал на технологията на горивните клетки

H₂ – Водородът служи като гориво. В горивната клетка молекулите на водорода са от страната на анода. Те са изградени от електрони и протони. Една горивна клетка генерира само малко количество енергия, поради което инженерите ги подреждат на слоеве, разделени от биполярни пластини. В лек автомобил, сглобяването на около 400 горивни клетки ще произведе до 120 киловата […]

Политиката разчита на водородни двигатели: ЕС става партньор в KEYOU

Някои искат да забранят напълно двигателя с вътрешно горене, Европейският съюз разчита на него – под формата на двигател с водородно гориво. След като преди година ЕС вече класифицира водородния двигател с „нулеви емисии“ – ако той отделя по-малко от 1g CO2 / kWh – сега е направена следващата логична стъпка. Тъй като Европейският съюз за първи […]

Bosch: мобилността на бъдещето се нуждае от горивни клетки

Електромобилността набира все повече и повече скорост. Тя е важен елемент за намаляване на CO2 емисии от трафика. Но колко икономично е да се експлоатират тежкотоварни камиони с 40-тонен полезен товар на дълги разстояния, като се използва само електрическа енергия от батерията? Като се има предвид теглото на акумулатора, дългото време за зареждане и ограниченият […]

Schaeffler разработва и произвежда ключови компоненти за горивни клетки

Подредените биполярни плочи образуват сърцевината на горивната клетка Технология на материалите, технологии за пластична деформация и перфектна повърхностна технология Горивната клетка има важен принос за моделирането на устойчива мобилност Шефлер представя своето виждане за мобилността на бъдещето, водено от иновациите на автомобилното изложение в Токио Непостоянната наличност на възобновяема енергия изисква нови технологии за пренос […]