Какво представляват OAP и OAD? И как те се развалят?

24 януари 2020, 6:00

Ролките за свободен ход на алтернатора (OAP) и освобождаващи ролки на алтернатора (OAD) стават все по-популярни в много превозни средства напоследък поради увеличените натоварвания на алтернатора (по-високата мощност, шайби с по-малък диаметър, по-високите обороти) и торсионните колебанията на двигателя. При нормални работни условия, шайбите на алтернатора могат да се въртят със скорост до 18 000 об. / мин. и с големи колебания. Неизправността на устройството може да доведе до шум от ремъка, вибрации в автомобила и повреда на алтернатора или аксесоарния ремък.

Докато решават подобни проблеми, OAP и OAD имат различни характеристики и работят по различен начин в рамките на аксесоарното задвижване на автомобила. Както OAP, така и OAD осигуряват възможност за отделяне на директното задвижване на двигателя (през ремъка) към алтернатора. Те обаче са доста различни в това как функционират. Очевидно е, че тези ролки се различават значително от традиционните (плътни) шайби по дизайн и функция.

OAP позволява на алтернатора да се движи свободно, когато скоростта на ремъка спадне. OAP са проектирани с еднопосочни съединители, които осигуряват възможността да се позволи на инерцията на въртене на алтернатора да „превиши“ скоростта на въртене по време на забавяне на ремъка. Това може да се случи по време на смяна на предавки, при забавяне на автомобила и спиране на двигателя. OAP често се срещат при дизелови двигатели, които проявяват торсионни вибрации по време на работа. Това се постига чрез използване на еднопосочен съединител, който позволява „свободно движение“ в една посока, но заключване на другата посока на въртене за задвижване на алтернатора. Тази функция на свободно движение / заключване е това, което обикновено се разваля във времето и изисква подмяна на цялостната OAP.

OAD ролка

OAD обикновено имат възможност за еднопосочно сцепление, но също така осигуряват въртящо разделяне чрез подходящ пружинен механизъм. Предимството тук е, че тази пружинна конструкция позволява малки ротационни премествания.

OAP и OAD са специфични за приложение резервни части и ако превозното средство ги изисква, трябва да се монтира същата категория шайби. Също така трябва да се използват подходящи инструменти за демонтаж и монтаж на тези шайби. OAD имат както еднопосочна функция, така и пружина, която и позволява да изолира и демпферира задвижването на алтернатора при забавяне.

Признаци за повредени OAP или OAD:

  • Необичайни шумове на задвижващия ремък
  • Необичайни вибрации на автомобила
  • Алтернаторът не зарежда батерията
  • Шайбата се върти в двете посоки

Проверка на OAP или OAD:

  • Свалете задвижващия ремък и проверете общото състояние на повърхността на шайбата
  • Проверете за прекомерни хлабини в лагера
  • Завъртете ролката на алтернатора в нормална работна посока. Шайбата трябва да се заключи и да завърти вала на алтернатора
  • Завъртете ролката на алтернатора в обратна посока, тя трябва да се върти плавно, без валът на алтернатора да се завърта
  • Завъртете ролката в посока на свободно завъртане, тя трябва да се движи свободно, без затягане

Източник: Know Your Parts

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!