Симптоми и причини за проблеми със синхронизиращия ремък

7 февруари 2020, 13:00

Основната работа на зъбния ремък е да свързва коляновия вал към разпределителния вал. Коляновият вал управлява буталата на двигателя, докато разпределителният вал отваря и затваря клапаните. Ремъкът за синхронизация помага да се контролира времето на задействане на тези компоненти, като се гарантира оптимална работа на двигателя.

Скъсан зъбен ремък може да причини катастрофални повреди на двигателя, следователно е жизненоважно да го запазим в добро състояние. Проверявайте ремъка по време на рутинна поддръжка и винаги го сменяйте в препоръчаните от производителя интервали за смяна.

Също така трябва да се използват подходящи инструменти за демонтаж и монтаж на ремъка и ролките.

Ако ремъкът се повреди преждевременно, важно е да определите причината, за да може да се предприемат коригиращи действия. В повечето случаи причината за повредата е в проблем с някой от компонентите на задвижването.

Как да откриваме и отстраняваме проблеми със зъбния ремък?

1. Скъсан ангренажен ремък

Вероятни причини: 1) Разкъсване в права линия на ремъка: ремъкът е пречупен преди монтажа; 2) Неравномерно разкъсване на вложените корди: чужд предмет между ремъка и шайбата е пречупил кордажа; или ремъкът е усукан над 90 °, или е прехвърлен върху ролката с помощта на остър предмет, като например отвертка.

Коригиращи действия: Не забравяйте да спазвате правилните инструкции за работа с ремъка и никога не бива да прегъвате, пречупвaте или усуквате зъбни ремъци, тъй като това уврежда опъващите корди; Монтирайте с правилното опъване.

2. Срязване на зъбите

Вероятни причини: Слабо опъване; Блокиране на задвижвана част; Несъосност.

Коригиращи действия: Монтирайте с правилното опъване. ; Премахване на причината – подмяна на блокиралия елемент; Правилно съосие на ролките и шайбите

3. Износване на зъбите

Вероятни причини: Неправилно опъване; Износени шайби.

Коригиращи действия: Монтирайте с правилното опъване; Сменете ролката (ите).

4. Издълбани зъби на ремъка

Вероятни причини: Изключително слабо опъване; Загуба на опъване по време на работа.

Коригиращи действия: Монтирайте с правилното опъване; Уверете се, че болтовете на обтягащата ролка са затегнати с правилния въртящ момент.

5. Пукнатини по гърба на ремъка

Вероятни причини: Висока температура; Ниска температура; Износена паразитна ролка.

Коригиращи действия: Отстранете причината за висока / ниска температура; Сменете ролката.

6. Износване в основата на зъба

Вероятни причини: Прекомерно опъване; Заяждаща шайба (и).

Коригиращи действия: Монтирайте с правилното опъване; Сменете ролката (ите).

7. Замърсяване с масло

Вероятна причина: Теч на масло.

Коригиращи действия: Сменете дефектните уплътнения.

8. Износване на страничните ръбове

Вероятни причини: Повредени фланец (и); Несъосност.

Коригиращи действия: Сменете ролката (ите); Правилно подравняване на ролките и шайбите.

9. Шум от ремъка

Вероятни причини: Прекомерно или слабо опъване; Несъосност; Повреден фланец (и).

Коригиращи действия: Монтирайте с правилното опъване; Подравнете в съосие компонентите; Сменете ролката (ите).

Източник: GATES

 

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!