Диагностика на турбосистеми

26 февруари 2020, 13:00

Инструкциите за диагностика на турбосистеми посочват възможните причини, когато двигателят показва симптоми на повреда. Често дефектният турбокомпресор е следствие от някои други първични дефекти на двигателя, които не могат да бъдат отстранени само чрез подмяна на турбокомпресора. Въпреки това с разбирането на симптомите можете да определите истинската същност и обхват на проблемите. Тогава може да се възстанови автомобила по-бързо и с по-малко разходи – така че повредата на двигателя няма да струва повече време или пари от необходимото.

Симптоми на повреда и възможни причини
Черен дим
 • Клапанът за управление на налягането не се затваря
 • Замъръсен въздушен филтър
 • Замърсен компресор или охладител за въздух
 • Напукан въздушен колектор на двигателя / липсващи или повредени уплътнения
 • Прекомерно съпротивление на потока в изпускателната система / връщане на газове нагоре към турбината
 • Повреда от чуждо тяло на компресора или турбината
 • Дефектна или неправилно настроена система за подаване на гориво / инжекционна система
 • Недостатъчно подаване на масло към турбокомпресора
 • Всмукателната и / или напорната магистрала за масло е повредна (изкривени или течащи тръби)
 • Корпусът / клапана на турбината са повредени
 • Повреда на лагерите на турбокомпресора
 • Водачите на клапаните, буталните пръстени или цилиндрите са износени
Син дим
 • Въглеродни отлагания / нагар в корпуса на турбокомпресора
 • Вентилацията на картера е запушена или повредена
 • Мръсен въздушен филтър
 • Замърсен компресор или охладител за въздух
 • Прекомерно съпротивление на потока в изпускателната система / връщане на газове нагоре към турбината
 • Линиите за захранване и отвеждане на маслото са запушени, изтичащи или изкривени
 • Дефектен маслосъбирателен пръстен
 • Повреда на лагерите на турбокомпресора
 • Водачите на клапаните, буталните пръстени или цилиндрите са износени
Турбокомпресорът генерира звуков шум
 • Замърсен компресор или охладител за въздух
 • Напукан въздушен колектор на двигателя / липсващи или повредени уплътнения
 • Прекомерно съпротивление на потока в изпускателната система / изтичане нагоре към турбината
 • Изтичане на отработени газове между изхода на турбината и изпускателната тръба
 • Повреда от чуждо тяло на компресора или турбината
 • Недостатъчна доставка на масло към турбокомпресор
 • Всмукателната и напорната линия са изкривени или течащи
 • Корпусът / клапана на турбината са повредени
 • Повреда на лагерите на турбокомпресора
Налягането на компресора е твърде високо
 • Разтоварващият клапан за регулиране на налягането не се отваря
 • Дефектна или неправилно настроена система за подаване на гориво / инжекционна система
Компресорът / турбинното колело е дефектно

 • Повреда от чуждо тяло на компресора или турбината
 • Недостатъчна доставка на масло към турбокомпресора
 • Корпусът / клапата на турбината са повредени
 • Повреда на лагерите на турбокомпресора
Изтичане на масло в турбината

 • Въглеродни отлагания / нагар в корпуса на турбокомпресора
 • Вентилацията на картера е запушена или повредена
 • Линиите за подаване и отвеждане на маслото са запушени, изтичащи или изкривени
 • Дефектен маслосъбирателен пръстен
 • Повреда на лагерите на турбокомпресора
 • Водачите на клапаните, буталните пръстени или цилиндрите са износени
Висока консумация на масло
 • Въглеродни отлагания / нагар в корпуса на турбокомпресора
 • Вентилацията на картера е запушена или повредена
 • Замърсен въздушен филтър
 • Замърсен компресор или охладител за въздух
 • Прекомерно съпротивление на потока в изпускателната система / изтичане нагоре към турбината
 • Линиите за подаване и отвеждане на маслото са запушени, изтичащи или изкривени
 • Дефектен маслосъбирателен пръстен
 • Повреда на лагерите на турбокомпресора
 • Водачите на клапаните, буталните пръстени или цилиндрите са износени
Прекалено ниско налягане
 • Разтоварващият клапан за регулиране на налягането не се затваря
 • Замърсен въздушен филтър
 • Замърсен компресор или охладител за въздух
 • Напукан въздушен колектор на двигателя / липсващи или повредени уплътнения
 • Прекомерно съпротивление на потока в изпускателната система / изтичане нагоре към турбината
 • Повреда от чуждо тяло на компресора или турбината
 • Дефектна или неправилно настроена система за подаване на гориво / инжекционна система
 • Недостатъчна доставка на масло към турбокомпресора
 • Всмукателната и напорната линия са изкривени или течащи
 • Корпусът / клапата на турбината са повредени
 • Повреда на лагера на турбокомпресора
 • Водачите на клапаните, буталните пръстени или цилиндрите са износени
Изтичане на масло от компресора
 • Кокс и утайка в корпуса на турбокомпресора
 • Вентилацията на картера е запушена или повредена
 • Замърсен въздушен филтър
 • Мръсен компресор или охладител за въздух
 • Прекомерно съпротивление на потока в изпускателната система / изтичане нагоре към турбината
 • Линиите за подаване и отвеждане на масло са запушени, изтичащи или изкривени
 • Дефектни бутални пръстени
 • Повреда на лагерите на турбокомпресора
 • Водачите на клапаните, буталните пръстени или цилиндрите са износени

Препоръки за обслужване и грижи

Какво е добро за турбокомпресора?

Турбокомпресорът е проектиран така, че обикновено да издържи толкова дълго, колкото двигателят. Не изисква специална поддръжка; и инспекцията е ограничена до няколко периодични проверки.

За да се гарантира, че експлоатационният живот на турбокомпресора съответства на продължителността на двигателя, трябва стриктно да се спазват следните сервизни инструкции на производителя на двигателя:

 • Интервали за смяна на маслото
 • Редовна смяна на маслените и въздушни филтри
 • Контрол на налягането на маслото
Какво е лошо за турбокомпресора?

90% от всички повреди на турбокомпресора се дължат на следните причини:

 • Проникване на чужди тела в турбината или компресора
 • Замърсявания на маслото
 • Недостатъчно подаване на масло (налягане на масло / система за филтриране)
 • Високи температури на отработените газове (система за запалване / система за впръскване)

Тези повреди могат да бъдат избегнати чрез редовна поддръжка. При смяната на въздушния филтър например трябва да се внимава да не попадне чужди тела в турбокомпресора.

Диагноза за повреди

Ако двигателят не работи правилно, не бива да се предполага, че турбокомпресорът е причина за повреда. Често се случва напълно функциониращите турбокомпресори да бъдат заменени, въпреки че повредата не се крие в тях, а в двигателя.

Едва след като горните инструкции са отчетени, трябва да се провери дали турбокомпресорът има неизправности. Тъй като компонентите на турбокомпресора се произвеждат на високо прецизни машини с много малки допуски, а колелата се въртят с до 300 000 об / мин, турбокомпресорите трябва да бъдат инспектирани само от квалифицирани специалисти.

Източник: BorgWarner

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!