Опасност от счупване при монтаж – водни помпи за Audi / Seat / Škoda / VW

28 февруари 2020, 13:00

Опасност от счупване

При много водни помпи за Audi, Seat, Škoda и VW корпусът може да се счупи в случай на неправилен монтаж. Могат ли да бъдат смазвани уплътненията на водните помпи? Каква последователност трябва да се спазва при затягане на болтовете?

Информацията се отнася до:

Фиг. 1: Изглед на продукта

При изброените по-горе водни помпи съществува опасност корпусът да се счупи в случай на неправилен монтаж. Загубата на охлаждащата мощност може да доведе до сериозни последващи повреди, например повреда на двигателя.

Фиг. 2: Счупване
Фиг. 3: Счупване
Причините за повреждане включват:
  • Уплътненията са замърсени с масло, например поради смазване на уплътнението или замърсяване с двигателното масло в областта около помпата. Това може да доведе до набъбване на уплътнението, а корпусът да се счупи (фиг. 2 и 3).
  • Последователността на винтовата връзка и моментите на затягане не са спазени.
Винаги спазвайте приложените инструкции за монтаж.
ВНИМАНИЕ
Забележка за монтажа:
  • Всички уплътнения на тази водна помпа са изключително проектирани за използване с охлаждаща течност. Те никога не трябва да се смазват, например с моторно масло.
  • Зоната около мястото на инсталиране и охлаждащата течност също трябва да не съдържа примеси.
  • Контактът с масло може да доведе до набъбване на уплътненията и корпусът на помпата може да се счупи.
  • Не използвайте допълнителен уплътнител. Помпата може да развие течове (фиг.5).
ЗАБЕЛЕЖКА

Уплътненията могат да бъдат смазани с охлаждаща течност, за да се улесни монтажа. Използвайте само нови уплътнителни пръстени.

ВНИМАНИЕ

Трябва да се спазва последователността за затягане на болтовете (фиг. 4): [A] – [B] – [C] – [D] – [E]

  • Въртящ момент на затягане: 9 Nm
  • Опасност от нараняване:
    Свалете само жълта защитна капачка (Фиг. 6) на вентилационните отвори след монтажа.
Фиг. 4: Последователност на затягане [A] – [B] – [C] – [D] – [E]
ЗАБЕЛЕЖКА

Незначително изтичане на охлаждаща течност в отвора за изтичане се дължи на дизайна и следователно не представлява причина за оплакване. В зависимост от версията на водната помпа, температурният сензор (фиг. 6) е предварително сглобен или включен отделно.

Фиг. 5: Теч поради нанасяне на допълнителен уплътнител
Фиг. 6:
01 Температурен датчик
02 Жълт предпазен капак

Източник: MS Motorservice

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!