ADAS и следпродажбения пазар

14 март 2020, 9:00

Повече нови технологии в превозното средство трябва да означават повече възможности за независимите сервизи. Има обаче сериозни въпроси, на които трябва да се отговори, когато става дума за ADAS.

Усъвършенстваните системи за подпомагане на водача (ADAS) не само стават все по-често срещани, но европейското законодателство изисква много повече: Европейската комисия наскоро обяви, че повече функции на ADAS ще станат задължителни от 2022 г. за всички нови типове одобрени превозни средства. Те ще включват:

 • Изпреварващо аварийно спиране (автомобили)
 • Инсталирането на алкохолни блокировки (автомобили, микробуси, камиони, автобуси)
 • Наблюдение за сънливост и намалено внимание (автомобили, микробуси, камиони, автобуси)
 • Разпознаване / предотвратяване на разсейване (автомобили, микробуси, камиони, автобуси)
 • Регистратор за запис на данни за събития (аварии) (автомобили и микробуси)
 • Сигнал за аварийно спиране (автомобили, микробуси, камиони, автобуси)
 • Пълнообхватен челен тест за защита на пътниците – подобрени предпазни колани (автомобили и микробуси)
 • Увеличаване на конфликтната зона за пешеходци и велосипедисти – предпазно стъкло при катастрофа (автомобили и микробуси)
 • Интелигентен асистент за скорост (автомобили, микробуси, камиони, автобуси)
 • Помощ при поддържане на лентата (автомобили, микробуси)
 • Защита на пътниците от страничен удар (автомобили, микробуси)
 • Камера за заден ход или система за откриване на препятствия (автомобили, микробуси, камиони, автобуси)
 • Система за контрол на налягането в гумите (микробуси, камиони, автобуси)
 • Разпознаване и предупреждение за участници в движението отпред и отстрани на превозното средство (камиони и автобуси)
 • Подобрено директното зрение от позицията на водача за уязвими участници в движението (камиони и автобуси)

Досега тези системи са проектирани да „подпомагат“ водача, но все повече установяват по-пряк контрол върху начина, по който дадено превозно средство реагира в определени ситуации. Ако има някакви проблеми с тези системи, тогава техниците имат повече възможности за ремонт.

Към кого трябва да се обърнете?

Основният проблем е отговорността. Производителят на превозното средство трябва да гарантира, че ADAS системите, монтирани към превозното средство, работят правилно и следователно, че те са ремонтирани правилно и сензорите са правилно калибрирани. За съжаление, това повдига цял куп въпроси.

Консултант с нестопанска цел в областта на автомобилните изследвания, публикува ръководство, за да помогне на сервизите и други ремонтни организации да разберат как най-добре да се подходи към ремонта на системи ADAS – основна част от това е да знаете собствените си възможности!

Ръководството също така разглежда ролята както на производителите на превозни средства, така и на компаниите за сервизно оборудване, когато става въпрос за осигуряване на правилни процедури при ремонта на ADAS системи и когато се нуждаят от повторно калибриране след ремонт на други части на превозното средство.

Във всичко това има определен елемент „не знаеш какво не знаеш“. Въпреки че варира при различните производители, много системи ADAS често са „опции“ и следователно две превозни средства от един и същ тип могат да имат монтирани различни нива на ADAS, в зависимост от това какви опции са били поръчани при производството на автомобила. Първата и най-важна стъпка е да разберете какви системи са монтирани към съответното превозно средство.

Отстраняване на неизправности

Този процес може да е възможен чрез използване на диагностичен инструмент за провеждане на „глобално сканиране“ на превозното средство, но това също изисква софтуерът да е актуален и да разполага с най-новата информация за системата ADAS. Въпреки че това е добро решение, не е задължително 100% гаранция, че всички системи са идентифицирани.

Производителите на превозни средства може да предоставят информация на своите уебсайтове, но това вероятно ще изисква от вас да търсите във всички възможни системи на превозното средство, което отнема време и е скъпо. OEM диагностичният инструмент може да даде отговор като част от неговата програма за диагностични тестове (напр. глобално сканиране), но това би означавало закупуване и актуализиране на множество OEM диагностични инструменти, които да покрият всички марки, които влизат във вашия сервиз – не е привлекателна мисъл от икономическа целесъобразност!

Производителите на превозни средства твърдят, че имат пряка продуктова отговорност към ADAS през целия експлоатационен живот на превозното средство, тъй като тези системи имат пряко влияние върху контрола и безопасността. Това кара производителите все по-често да ограничават ремонта и калибрирането на ADAS системите само на техните оторизирани сервизи (т.е. главни дилъри), защото им позволяват да проверят дали превозното средство е ремонтирано правилно, както и да следят кой е извършил ремонта, т.е. какви резервни части са използвали и дали превозното средство е правилно калибрирано.

Следователно тази нова бизнес възможност за независими сервизи е застрашена.

ADAS и следпродажбения пазар

Всичко се свежда до компетентността и възможността да се идентифицира кой какво е работил върху превозно средство, оборудвано със системи ADAS. Не трябва да има причина независимите сервизи да не могат да отговорят на тези изисквания, ако искат. Но следпродажният пазар трябва да запретне ръкави и да се бори за правото да поправя и прекалибрира ADAS системите!

Това е малко вероятно да се случи, освен ако следпродажбеният пазар не се обедини да оспори тези ограничения. И така, какво е необходимо?

По принцип независимите сервизи трябва да могат да демонстрират както компетентност, така и проследяемост за работата, която провеждат по ADAS системите. Трябва да има рамка, чрез която сервизите се проверяват и след това се регистрират чрез „орган за оценка“, който след това предоставя сертификат / ПИН код, който се използва при достъп до съответните части или кодове за конфигуриране чрез уебсайта на производителя на превозното средство или „доверен партньор“ (напр. производител на диагностични инструменти).

Тези сертификати / ПИН могат да се използват и при повторно калибриране на ADAS компонент (напр. камера) чрез актуализиране на онлайн сервизния запис на автомобила. Сервизът ще бъде удостоен със сертификата / ПИН само ако техническите специалисти притежават съответното обучение и оборудване, което осигурява необходимото ниво на компетентност.

Тъй като много от превозните средства, оборудвани със системи ADAS, са „свързани автомобили“, производителят на превозното средство може да извърши проверка „онлайн“, за да провери дали системата ADAS на автомобила е ремонтирана или повторно калибрирана.

Необходима инвестиция

Това може да звучи като ход към „лицензиране на сервизи“, но дали това би било лошо нещо? Тъй като технологиите за превозни средства продължават да се увеличават, има неизбежно увеличение на инвестицията, необходима, за да останат технически способни и да могат да се конкурират. Ако вашият клиент не е уверен в способностите ви да осигурите необходимите ремонти на приемлива цена, тогава не се изненадвайте, ако отидат при някой друг, който може – и това вероятно ще бъде основен дилър, дори и да е по-скъпо. Ако разходите ви се увеличат, тогава и цените ви трябва да се повишат, но това ще гарантира, че съществува и равно ниво на компетентност. Да не правиш нищо не е вариант.

Всички сервизи трябва да инвестират, за да осигурят възможност за разработване на нови бизнес модели за диагностика, ремонт и повторно калибриране на ADAS системи. Това несъмнено е възможност, но тя е тази, която може да бъде изпълнена само ако клиентите ви са уверени във вашата способност да извършите работата правилно. Не позволявайте на производителите на превозни средства да придобият монопол върху работата по тези системи. Това би имало тежки последици за бъдещето на вашия бизнес и в крайна сметка за това на независимия пазар като цяло.

Източник: PMM

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!