Симптоми на повреден MAP сензор

26 март 2020, 7:00

MAP сензор или сензор за абсолютно налягане в колектора е вид сензор, който измерва въздушното налягане във всмукателния колектор на автомобила.

Това отчитане на налягането се използва за сравнение със скоростта на двигателя (измерени в обороти за минута) за определяне на натоварването на двигателя, което позволява на блока за управление на двигателя на автомобила (ECU) да доставя правилното количество гориво, за да съответства на обема на въздуха, влизащ в двигателя.

Ако MAP сензора се е повредил, това ще повлияе на съотношението въздух / гориво на автомобила.

Как работи MAP сензорът

Двигателите с изгаряне са вид въздушни помпи. Измерването на налягането на въздуха от MAP сензора в колектора в даден момент от време и се използва от ECU в таблицата му за обемна ефективност.

Таблицата за обемна ефективност е 3D графика, която представя с колко въздух може да работи двигателят при дадена плътност на въздуха и скорост на двигателя. ECU използва тази таблица в уравнение за зареждане с гориво, за да изчисли колко гориво трябва да се впръска в даден момент от време.

Имайте предвид, че количеството въздух в двигателя се определя от това колко натискате педала за газ (дросела) надолу. Педалът за газ управлява дроселовата клапа, която блокира въздуха към всмукателния колектор.

Когато клапата на дросела е напълно отворена на двигател с атмосферно пълнене (превозно средство без турбокомпресор), абсолютното налягане на всмукателния колектор ще бъде приблизително равно на атмосферното налягане.

Тези превозни средства изискват MAP сензор, който прецизно измерва до 1 bar или повече, тъй като 1 bar е приблизително еквивалентен на атмосферното налягане на морско равнище.

Превозно средство с принудително пълнене ще изисква MAP сензор, който може да чете точно до 2 бара или понякога и повече, в зависимост от налягането на компресора. За всеки 14.5 psi усилване, MAP сензорът трябва да може да чете точно с 1 бар по-високо.

Много съвременни автомобили с турбокомпресор работят на около 20 psi на усилване, което ще изисква 3 bar MAP сензор.

Някои превозни средства, оборудвани с MAP сензор, също имат сензор за масовия въздушен поток (MAF), който дава много по-точно отчитане на плътността на въздуха, която не се влияе от промените в температурата на околната среда.

Превозните средства без MAF сензор обикновено имат сензор за температура на входящия въздух (IAT), за да компенсират грешките за оценка на плътността на въздуха, които възникват поради температурата на околния въздух.

Симптоми на дефектен MAP сензор

Ако МАР сензорът не функционира, последствието обикновено е неправилна гориво-въздушна смес. В зависимост от това как сензорът се е провалил, гориво-въздушната смес може да се окаже твърде богата (твърде много гориво) или бедна (твърде малко гориво).

ECU може да се опита да се чете от други сензори, за да компенсира грешните показания или пълната липса на данни. Един такъв сензор е O2 сензорът . Поставен в изпускателната система на автомобила, O2 сензорът отчита количеството кислород в отработените газове, за да определи дали изгарянето е богато, бедно или просто правилно.

По-долу са представени 7 от най-често срещаните признаци, показващи неизправност на MAP сензора.

№1 – Богата гориво-въздушна смес

Ако гориво-въздушната смес е прекалено богата, може да се случи следното:

  • Зацапване на запалителните свещи.
  • Бързо натрупване на въглеродни отлагания.
  • Запушване на катализатора.
  • Силна миризма на бензин в отработените газове.
  • Увеличен разход на гориво.
# 2 – Бедна гориво-въздушна смес

Ако гориво-въздушната смес е прекалено бедна, последствията могат да бъдат още по-лоши:

  • Изгарянето на бедна смес е с по-висока температура, което може да повреди или съкрати живота на компонентите на двигателя с течение на времето.
  • Бедната гориво-въздушна смес също произвежда повече вредни емисии, като въглероден окис (CO) и азотен оксид (NOx).
  • Детонация (наричана още чукане на двигателя) е по-вероятно да се появи. Ако детонацията се случи при натоварване, това може да доведе до катастрофална повреда на двигателя.
# 3 – Проверете паметта на ECU на двигателя за грешки ако свети контролната лампа на таблото

Ако вашето превозно средство има OBD2 порт (1996 или по-нов), може да се прочете ECU и да се установи проблем с MAP сензора. Прочетете кода за да определите дали контролната светлина на двигателя е резултат от дефектен MAP сензор.

# 4 – Прекъсване на запалването

Ако двигателят вече не работи с идеална гориво-въздушната смес, възможно е той да се бори да поддържа пълно изгаряне. Ако настъпи непълно горене, това ще доведе до грешки. Те ще се отбележат със светване на контролната лампа на таблото.

# 5 – Неуспешен тест за емисии

Ако трябва да преминете тест за вредни емисии при годишен преглед или за да можете да регистрирате автомобила си, неработещ MAP сензор вероятно ще го провали поради увеличеното присъствие на вредни газове или светеща контролна лампа на двигателя.

# 6 – Неравномерен празен ход

Неправилното съотношение на гориво-въздушната смес също може да причини прекомерни вибрации на двигателя при работа на празен ход или случайни скокове в оборотите на празен ход.

# 7 – Забиване, колебание или спиране

Когато натиснете педала за газ, за ​​да преминете бързо или да изпреварите движението, може да забележите затруднения в двигателя, да се колебае, да забие или да изгасне.

Всичко това са симптоми, че нещо не е съвсем наред с гориво-въздушната смес и внезапното подаване на много въздух затруднява двигателя да бъде в крак с внезапното поискано натоварване.

Източник: cartreatments

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!