Концентрична лагер-помпа за Опел 510 0180 10 – предупреждение

1 април 2020, 13:00

Всички отделни опаковки от LuK с концентрична лагер-помпа 510 0180 10 ще включва предупредителен етикет (фиг. 1).

Фиг. 1: Предупреждение

В него изрично се посочва, че концентричната лагер-помпа не трябва да се използва в комбинация със съединителите на други производители.

Резултатите от практиката показват, че използването на концентрична лагер-помпа (фиг. 2) в комбинация с определени съединители от други производители могат водят до протичане и следователно преждевременна повреда на системата за освобождаване на съединителя.

Фиг. 2: LuK концентрична лагер-помпа 510 0180 10

Причината за това се крие в дизайна на определени съединители на други производители, при което специфичните характеристики могат да се отклонят твърде далеч от Schaeffler стандартите. Това може да подлага концентрична лагер-помпа на прекомерно натоварване, което да доведе до повреда на уплътнителната втулка. Това причинява преждевременно износване на уплътнението и последващо протичане.

За да се предотвратат този вид повреди, лагер-помпата, трябва да бъде инсталирана само с LuK съединители или като цялостен комплект (RepSet Pro) с одобрени от LuK съединители.

Източник: Schaeffler

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!