СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TMPS) – III ЧАСТ

1 април 2020, 7:00

Ако резервното колело също трябва да бъде наблюдавано от системата за следене на налягането в гумите, след отстраняването му, то трябва да се монтира отново на точното място, на което е било преди. Особено по време на проверка или след тест за налягане, например за BMW E60, E65, трябва да се гарантира, че вентилът на гумите отново е в положение 9 часа след инсталиране на резервното колело. Приемникът разпознава само сигнали от предавателя в това положение.

По-специално френските производители на превозни средства използват SMSP системата от Schrader. Тя е различно по това, че има само един радиоприемник (антена).

Положението на колелата се отличава с помощта на цветна идентификация на клапаните:

 • Зелен пръстен = предна лява
 • Жълт пръстен = предна дясна
 • Червен пръстен = заден ляв
 • Черен пръстен = заден десен

След поставянето на гумата или подмяната на датчик може да се наложи да кодирате сензорите, тъй като разликата в положението на колелата може да не бъде открита само с една антена или защото безжичната връзка е прекъсната. Тъй като електрониката в тази система измерва налягането на всеки 15 минути по време на спиране на превозното средство и само прехвърля измерените стойности веднъж на час в контролния блок, за кодирането ви е необходим диагностичен блок, както и т. нар. “клапан възбудител”. Той подканва системата на датчиците на колелата да предава измерените стойности на управляващото устройство чрез радиосигнал.

Много системи на превозни средства допълнително предоставят цифрови измерени стойности като параметри, за да позволят бърза диагноза. Параметрите показват зададените и действителните стойности на компонента.

Съответната дълбочина на изпитване и разнообразието от функции могат да бъдат зададени по различен начин в зависимост от производителя на превозното средство и зависи от съответната системна конфигурация на контролния блок.

Илюстрация на параметрите за налягане в гумите на Audi TT

След отстраняване на колелата (напр. по време на ремонт на спирачките ), те трябва да бъдат монтирани отново на мястото, където са били първоначално. В противен случай на дисплея на системата за мониторинг могат да бъдат отчетени грешки (напр. Renault Laguna 2).

За почти всички системи за наблюдение на налягането в гумите предаването се извършва в честотен диапазон от 433 MHz. Този честотен диапазон обаче се използва например от радиоустройства, радиослушалки, алармени системи и задвижвания на гаражни врати. Моля, вземете това предвид в случай на неизправност в системата за наблюдение на налягането в гумите. Съвременните разработки са към малки активни системи без батерии (транспондерна технология), които просто са залепени в каркаса или са интегрирани в гумата. Тези системи работят в диапазона 2,4 GHz, което не е толкова податливо на смущения и могат да записват друга информация, като състоянието на пътя и състоянието на износване, в допълнение към стойностите на температурата и налягането.

Система за директен мониторинг на гумите – напр. MERCEDES-BENZ W212 E350

За целта на примера, информацията е илюстрирана с помощта на Mercedes-Benz W 212 E350, включваща система за директно наблюдение на налягането в гумите. Това превозно средство разполага със сензори и на четирите колела, които предават налягането в гумите към системата. Тя следи налягането в гумите, използвайки данните от сензорите за скорост на колелата. Ако се забележи спад на налягането в една от гумите, водачите се предупреждават визуално чрез известие на многофункционалния дисплей, показващ “загуба на налягане”.

Илюстрация на налягането в гумите на многофункционалния дисплей
 • Включете запалването
 • Натиснете бутона за избор на система „Стрелка надясно“ на волана, докато на дисплея се появи SERVICE (Фигура 1).

 

Фигура 1: Натиснете бутона за избор на система „Стрелка надясно“ на волана, докато на дисплея се покаже SERVICE
 • Потвърдете входа с “OK”.
 • Натиснете бутона „Стрелка надолу“, докато на дисплея се покаже „Налягане в гумите“ (Фигура 2).
Фигура 2: Натиснете бутона „Стрелка надолу“, докато на дисплея се появи „Налягане в гумите“

Дисплеят показва текущото налягане в гумите на отделни колела (Фигура 3). Ако превозното средство не е било задвижвано за продължителен период от време, на дисплея се изписва след няколко минути „Контрол на налягането в гумите“.

Фигура 3: На дисплея се показва текущото налягане в гумите на отделни колела

Настройване и запазване на налягането в гумите в системата

В следните случаи е необходимо да се извърши настройка на основната стойност на налягането в гумите в системата:

 • Активирано е предупредително съобщение на системата за мониторинг на налягането в гумите.
 • Налягането в гумите е променено или коригирано.
 • Гумите или колелата са монтирани в различни позиции или са заменени.
 • Батерията е изключена или сменена.

На дисплея се появяват следните предупредителни съобщения:

 • „Коригирайте налягането в гумите“. Налягането на поне една гума е твърде ниско и трябва да се надува от време на време
 • „Проверете налягането в гумите“. Налягането на гумите при една или повече гуми е спаднало значително
 • „Внимание: дефект на гумите“. Налягането на гумите при една или повече гуми изведнъж е спаднало значително
Процес на инициализация

Паркирайте автомобила на безопасно място и включете ръчната спирачка.

 • Проверете налягането в гумите и на четирите колела съгласно инструкциите на производителя и коригирайте, ако е необходимо.
 • Включете запалването.
 • Натиснете бутона за избор на система „Стрелка надясно“ на волана, докато на дисплея се появи SERVICE.
 • Потвърдете въвеждането с “OK”.
 • Натиснете бутона „Стрелка надолу“, докато на дисплея се появи известието „Система за контрол на налягането в гумите“.
 • Потвърдете въвеждането с “OK”.
 • “Налягането на гумите сега е наред?” показани на дисплея (Фигура 4).

Фигура 4: “Сега налягането в гумите е наред?” се появява на дисплея
 • Изберете “ДА” и потвърдете.
 • На дисплея се появява “Система за контрол на налягането в гумите”.

След няколко минути шофиране системата проверява новите налягания в гумите и впоследствие ги запазва като новите референтни стойности. Като алтернатива е възможно да направите основната настройка, като използвате подходящ диагностичен блок. Системата за наблюдение на налягането в гумите автоматично открива това след процеса на калибриране.

Информация за поддръжка

При този модел превозно средство препоръчителното налягане на гумите от производителя е посочено на стикер на капачката на резервоара или в ръководството за експлоатация. Ако е зададено и активирано неправилно налягане в гумите, системата ще следи за неправилното налягане!

Функцията на системата за контрол на налягането в гумите може да бъде нарушена или забавена в следните случаи.

 • Към превозното средство са монтирани вериги за сняг
 • Превозното средство се управлява по черни пътища
 • Шофиране с тежко натоварено ремарке
 • Спортен стил на шофиране, силно ускорение или спиране по трасета с много неравности
 • Едностранно натоварване в резултат на претоварване на едната страна на автомобила
Система за индиректен мониторинг на налягането в гумите – пример MAZDA CX-5

Информацията е илюстрирана с помощта на Mazda CX-5, включваща система за косвено наблюдение на налягането в гумите. Системата записва налягането в гумите и на четирите колела. ABS устройството определя налягането в гумите въз основа на данните от сензорите за скорост на колелата. Шофьорите визуално и звуково се предупреждават, ако се забележи спад на налягането на някоя от гумите. Системата трябва да се инициализира с предписаното налягане в гумите, за да се гарантира, че работи правилно.

Регулиране и запазване на налягането в гумите в системата

Реинициализирайте системата в следните случаи.

 • Налягането в гумите е коригирано.
 • Една от гумите е подменена.
 • Положението на гумите върху автомобила е променено.
 • Контролният блок ABS е сменен или изключен.
 • Батерията е изключена или сменена.
 • Предупредителната лампа на системата за контрол на налягането в гумите свети.
Процес на инициализация

Паркирайте автомобила на безопасно място и включете ръчната спирачка.

 • Проверете налягането в гумите и на четирите колела съгласно инструкциите на производителя и коригирайте, ако е необходимо.
 • Включете запалването.
 • Натискайте бутона SET, докато предупредителната лампа TPMS на таблото мигне два пъти и не се чуе звуково предупреждение (Фигура 5).
Фиг. 5
 • На дисплея се появява “Инициализация на налягането в гумите” (Фигура 6).
Фиг. 6
Информация за поддръжка!

При този модел превозно средство препоръчаното от производителя налягане в гумите е посочено на стикер от страничната колонка откъм водача или в ръководството за експлоатация.

Източник: Hella

Ако сте пропуснали статията за  “Система за мониторинг на налягането в гумите (TMPS) – за първа част натиснете тук, за втора – тук.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!