Предупреждение за фалшиви продукти на променливия всмукателен колектор за Mercedes-Benz M272

13 април 2020, 13:00

Разбрахме, че има продуктови фалшификати на променливия всмукателен колектор за Mercedes-Benz M272 с произход от азиатския пазар. Тествахме тези реплики. На следващата страница ще намерите откъс от протокола за теста, заедно с отличителни характеристики.

ВНИМАНИЕ

Изрично предупреждаваме за използването на тези фалшифицирани продукти. Нито един от всмукателните колектори, с които разполагаме, не отговаря на изискванията на производителя на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА

За ваша безопасност ние предприемаме юридически мерки срещу всяка форма на нелегален внос и въвеждане на пазара на фалшиви продукти.

Фиг. 1: Оригинален колектор на Pierburg
Фиг. 2: Фалшив

Опасности от фалшификатите

 • Частите могат да се разхлабят или да се откъснат и да влязат в горивната камера. Това може да причини тежки повреди на двигателя.
 • Ако не се постигнат зададени стойности, това може да бъде идентифицирано като повреда чрез бордова диагностика. Това може да задейства индикатора за неизправност и да активира функцията за авариен режим.
 • Течовете във вакуумната система могат да доведат до последващи повреди на други компоненти в системата.
 • Преждевременната повреда на фалшивия продукт означава, че сте изправени пред двойна работа и разходи.
Поради тези причини ви обръщаме внимание да не използвате тези продукти.
Извлечение от техническите заключения на тестващата лаборатория
 • „… тънка пластина на гърбичния механизм за управление, която се огъва след сравнително кратко време (фиг. 3).“
 • „Лостът се изважда от монтажното си положение (Фиг. 4).

  Фиг. 3                                                                      Фиг. 4
 • Това неправилно задейства сензора за положение на клапата и може да доведе до съобщение за грешка. „
 • „Лагеруването на клапата може да се счупи.“ (Фиг. 5)
 • „Частите могат да се разхлабят.“ (Фиг. 6)
Фиг. 5                                                                             Фиг.6
 • „Връзката създава шумове, които ясно се чуват по време на работа на превозното средство.“
 • „Инсталирането на тези фалшификати би представлявало груба небрежност.“

Използваните соленоидни клапани също са оценени като „ниско качество“ от лабораторията за изпитване:

 • „използваните електромагнитни клапани дефектират“
 • „повишено напрежение на задействане и освобождаване“
 • „Не са постигнати определени стойности на дебита“
 • „Разделът за компютърна томография разкрива лощи намотки ”(фиг. 7). За сравнение: разрез на електромагнитен клапан от Пиербург (фиг. 8)
Фиг. 7                                                                            Фиг.8

Източник: Pierburg

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!