Опасност от объркване: масленият филтър OX 183 / 5D и OX 183 / 5D1 за Mercedes

2 юни 2020, 13:00

Уплътненията са малки, но съществени компоненти във всяко приложение в двигателя. Ако са монтирани неправилно, това може да доведе до незначителни или сериозни щети. Единствената разлика между маслените филтри OX 183 / 5D и OX 183 / 5D1 се състои в уплътненията, с които са снабдени, така че има повишен риск от объркване. OX 183 / 5D се предлага с уплътнения дебелина около 2 мм, а уплътненията за OX 183 / 5D1 са с дебелина около 3,5 мм.

Фигура 1: На пръв поглед двете версии изглеждат идентични

Ако по-тънките уплътнения са монтирани по грешка

Използването на уплътнения, които са твърде тънки, може да означава, че маслото се връща в корпуса на масления филтър, който не е напълно уплътнен, което потенциално пречи за създаване на достатъчно налягане на маслото. Това може да причини сериозна повреда на двигателя.

Фигура 2: По-тънките уплътнения за OX 183 / 5D (вляво) и по-дебелите уплътнения за OX 183 / 5D1 (вдясно)

Ако по-дебелите уплътнения са монтирани по грешка

Поставянето на уплътнения, които са твърде дебели, често или изобщо не е възможно или само с допълнителни усилия – което рискува да скъса дорника на масления капак на корпуса на филтъра, което изисква пълната му подмяна.

Фигура 3: Уплътнения, поставени върху дорника на капак на филтъра

Важно: Когато монтирате вложка за маслен филтър, уверете се, че сте идентифицирали правилно превозното средство. За да се предотврати повреда, трябва уплътненията да са покрити с чисто двигателно масло преди монтиране!

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!