Използвате ли електронни сервизни книжки? Резултати от проучването в 9 Европейски страни.

17 юни 2020, 20:02

Електронните сервизни книжки (ЕСК) са сигурна форма за архивиране на историята на ремонта на превозно средство и всички извършени дейности по поддръжката. Желаят ли автосервизите да ги използват? Проведохме нашето проучване в 9 Европейски държави.

Изследването се проведе в 8 страни от Централна и Източна Европа, както и във Великобритания. Оказа се, въпреки че електронните сервизни книги са налични на пазара от доста дълго време и все повече производители ги въвеждат, независимите сервизи не са особено заинтересовани да ги използват, оставяйки ги на оторизираните сервизни центрове.

В повечето случаи, популярността на ЕСК сред сервизите може да се счита за ниска (Литва, Полша, Румъния, Унгария – виж таблицата по-долу) или дори за незначителна (България – 6,5%). В сравнение с проучвания, проведени на полския пазар в предишни години, популярността на ЕСК расте, но много бавно. През 2016 г. те са били използвани от 13% от независимите сервизи в Полша, а година по-късно – със 17%. В наши дни този брой е достигнал 18,7%.

Изключенията включват две държави, в които електронните сервизни книжки се използват от повече от 40% от автосервизите; Чехия и Словакия. Това обаче е пряко свързано с факта, че тези пазари са доминирани от една от марките автомобили, които предлагат достъп до отделни ЕСК безплатно и без сложна процедура при достъпа. Средният резултат за всички изследвани страни е 24,6% от сервизите, използващи ЕСК.

Сервизите не използват ЕСК – причини

Попитахме сервизите, които признаха, че не са използвали електронни сервизни книжки за причината за това. Интересното е, че над 42% от анкетираните казаха, че  досега не са знаели, че подобни книжки могат да бъдат използвани от независимите сервизи. Следователно несъзнаването се оказва по-голям проблем от липсата на време или разходите за предлагане на такива услуги.

Сервизите използващи ЕСК – подробности

Ако гаражите използват записи на ЕСК, те често използват книжки на повече от един производител на автомобили. В над 62% от случаите, те имат достъп до електронни книжки от 2 до 5 марки превозни средства и тези статистически данни се повишават от британския пазар, където до 80% от сервизите използват такъв брой книжки. Интересното е, че почти 28% от сервизите в Чехия (доста над средното за всички страни) използват само една книга. Това потвърждава гореспоменатата теза относно доминирането на Skoda на този пазар.

Когато става въпрос за удобството при използване, книжките варират една от друга. Можем да намерим много прости, както и сложни. Над 40% от анкетираните признаха, че интуитивността при използването на книги варира в зависимост от конкретните производители на превозни средства.

Електронните сервизни книжки, предоставени от производителите на автомобили, преобладават на пазара. Средно само 5,7% от анкетираните във всички страни, в които извършихме нашето проучване, използват сервизните книжки, предлагани от независими доставчици. Полша влиза в тази класация с резултат от 6,5% – малко над средния.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!