Диагностика на индуктивните сензори на коляновия и разпределителния вал

2 юли 2020, 13:00

Индуктивният сензор е сензор без захранване. Използва се в различни приложения, включително на бензинови и дизелови двигатели за измерване на оборотите на двигателя и положението на коляновия или разпределителния вал. Сензорът се състои от постоянен магнит, заобиколен от намотка (фиг. 1).

Фиг. 1: 1) Постоянен магнит / 2) Корпус / 3) Двигателен блок / 4) Мека желязна сърцевина 5) Сензорна бобина / 6) Колело на енкодера с референтен знак

Движението на кодиращо колело (енкодер), прикрепено към вала, променя магнитното поле и генерира променливо напрежение. Колелото на енкодера, по отношение на сензорите на коляновия вал, често има много “зъби”, от които два са разположени по-широко един от друг (фиг. 2 и 3).

Фиг. 2: Колело на енкодера върху шайбата на двигател на BMW (M40)
Фиг. 3: Колело на енкодера на маховика на двигател на Peugeot (DW10)

Това е „точката на задействане“ и казва на управляващото устройство точното положение на коляновия вал. Всяко преминаване отговаря на един оборот на вала. Без сигнал на сензора на коляновия вал повечето двигатели на леките автомобили не биха могли да стартират.

Контролният блок оценява само отрицателната част от променливотоковото напрежение. Точката на пускане е -0,3 V на понижаващ ръб, т.е. когато напрежението на сигнала се променя от положително към отрицателно.

От интервала от време между точките на задействане, устройството за управление може да разпознава оборотите на двигателя и положението на коляновия вал. Оценката на сигнала на датчика на разпределителния вал дава възможност на управляващото устройство да определи дали съответният цилиндър е в хода на компресия или изпускане.

Възможни грешки:

Повечето двигатели не се стартират след повреда на сензора на коляновия вал или разпределителния вал. Ако сензорът на коляновия вал се повреди по време на движение, двигателят обикновено спира. Ако сензорът на разпределителния вал се повреди, двигателят продължава да работи, но много двигатели не могат да се стартират отново след изключване. При някои (напр. някои двигатели от групата VAG) контролното устройство впръсква гориво в ГМТ на 1-ви цилиндър на изпитателна основа и изчаква реакцията на двигателя. Когато двигателят стартира, той използва сензора на коляновия вал, за да определи положението на другите цилиндри. Ако двигателят не се стартира, той опитва отново един оборот по-късно.

За много двигатели, ако сензорът на коляновия вал се повреди, може да не се запази повреда в паметта за неизправности, тъй като управляващият блок предполага, че двигателят е спрян. Ако има съмнение за повреда на сензора на коляновия вал, погледнете скоростта на двигателя и скоростта на разпределителния вал в списъка с данни чрез инструмента за тестване / сканиране. По време на стартирането скоростта на двигателя трябва да бъде показана като стартова скорост от 200 до 300 оборота в минута, а скоростта, посочена от сензора на разпределителния вал, трябва да бъде половината от скоростта на коляновия вал. Ако по време на стартирането се покаже скорост от 0 (нула) RPM, извършете следните измервания, за да изолирате повредата:

  • Изключете съединителя на сензора от проводника и измерете съпротивлението на намотката (водеща стойност: 500-1500 Ω ) и също така проверете бобината за окъсяване. Ако съпротивлението не съответства на зададените стойности на производителя, сензорът трябва да бъде сменен.
  • Забележете, че някои производители на превозни средства изискват процес на „обучение“ на нов сензор с инструмента за тестване / сканиране, който да се извърши или цикъл на обучение по време на използване на превозното средство.
  • Използвайте дълбокомер за да проверите разстоянието между сензора и колелото на енкодера (водеща стойност 0,8 мм -1,2 мм ). Ако разстоянието е твърде голямо, напрежението на сигнала ще бъде твърде ниско по време на стартиращия процес и двигателят може да се запали само при висока скорост на стартера. Ако разстоянието е твърде малко, съществува риск зъбите на енкодера да се докоснат и да повредят сензора. При някои двигатели на BMW (M41 и M51) може да се регулира разстоянието между сензора и колелото на енкодера.
  • Използвайте волтметър в диапазона на променлив ток при съответните пинове на контролния блок, за да измерите напрежението на сигнала на сензора. По време на стартовия процес уреда трябва да показва един волт. Ако напрежението на сигнала е твърде ниско, или разстоянието до колелото на енкодера е твърде голямо или постоянният магнит в сензора е слаб.
  • Измерването с осцилоскоп е по-смислен метод за диагностика. Тогава не само ще можете да прецените нивото на напрежението, но и ще можете да откриете повреда на колелото на енкодера или обратна полярност на кабелите от формата на сигнала. Колелата на енкодера могат да се повредят при монтажа или при смяна на зъбния ремък.
  • Ако не измервате напрежение на контролния блок, проверете кабелите към контролния блок за непрекъснатост, късо съединение помежду си или заземяване. Ако е необходимо да поправите кабелите от сензора до контролния блок, трябва да се уверите, че двата кабела не са разменени, в противен случай двигателят няма да стартира. Сензорът все още подава сигнал, ако линиите са обърнати, но сигналът е обърнат “с главата надолу” от разменените кабели. Управляващият блок вече не разпознава правилно положението на коляновия вал поради изместените сигнали и може да запише грешка на „Синхронизация колянов / разпределителен вал“.
  • Същата повреда може да бъде регистрирана, ако веригите за синхронизация се разтегнат поради голям пробег или пренебрегвана поддръжка (удължени интервали за смяна на маслото или неправилен клас на маслото) или проблеми с качеството на материала.
  • Синхронизацията на коляновия вал към разпределителния вал вече не е точна поради износената верига за синхронизация (често се чува дрънкане). Можете да потвърдите проблема с двуканален осцилоскоп, за да вземете сигнала от сензора на коляновия вал и сензора на разпределителния вал. При празен ход сигналите на двата сензора може да не са постоянни и непрекъснато да се изместват един срещу друг.
Преди да вземете решения за ремонт, моля, запознайте се с целевите стойности и изисквания на конкретния модел превозно средство.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!