Връзка между блокирал DPF/EGR и дефектни подгревни свещи

7 юли 2020, 13:00

Стандартът EURO 5 за емисиите от септември 2009г. обхваща дизеловите автомобили, продавани след януари 2011 г. и системата на подгревните свещи започва да играе още по-важна роля, съчетавайки своята стратегия с няколко различни двигателни системи.

Ако в миналото подгревните свещи са били предназначени да осигуряват поддръжка само при задействане на студен двигател, в днешно време те изпълняват много задачи.

В съвременните двигатели, без водачът да е наясно, подгревните свещи могат дори да се активират, когато работещият двигател вече е горещ. Системата за подгряване подпомага няколко други системи на дизелови двигатели. В много ситуации тя помага на двигателя не само да стартира, но и да работи.

  • Тя поддържа стартирането на двигателя при задействане в студено време.
  • Тя позволява на студен двигател да работи гладко и безшумно веднага след стартиране, с намалени емисии на дим.
  • Тя дава значителен принос, когато DPF / FAP (филтър за дизелови частици) трябва да бъде регенериран.
  • Тя помага да се защити клапанът за EGR (рециркулация на отработените газове) от запушване / блокиране, тъй като лесно може да бъде повлиян от въглеродни отлагания: По-специално, когато изгорелите газовете за рециркулиране са студени, въглеродът може да се кондензира и да създаде мазни, лепкави отлагания около компонентите на системата EGR. Активирането на свещите за увеличаване на температурата на газовете помага да се предотврати натрупването на тези отлагания и да се предотврати запушването на EGR.

Стратегии за рециркулация и регенерация:

EGR:
Връзката между EGR системата и системата за подгряване и жизненоважната роля на системата за подгряване:

При работата си системата EGR може лесно да се замърси с въглерод (Това е основната причина за „дефектните“ EGR клапани). Както бе споменато, отработените / ЕГР газове са твърде студени, въглеродът може да кондензира и да създаде мазни, лепкави отлагания върху компонентите на ЕГР. Това в крайна сметка ще запуши EGR компонента, така че той да стане нефункционален. Активирането на свещите за увеличаване на температурата на газовете помага да се намали натрупването на тези отлагания и да се предотврати запушването на EGR. Това е много важно за автомобили, които се движат главно в  градски условия, бавно, на късо разстояние, тъй като при тези условия на шофиране температурата на отработените газове е ниска.

Подгревната система и нейната роля за DPF / FAP:

Подгревните свещи са много важни за успешното завършване на регенерацията на DPF / FAP.

Системата за подгряване въздейства на два аспекта на регенерацията:

Първо, задействането на запалителните свещи позволява температурата на газовете да се повиши, така че DPF / FAP да се загрее до 600/650 ° C, което е необходимо за успешна регенерация. Трябва да се каже, че това не е единственият начин за повишаване на температурата. Например, за да подпомогне процеса на регенерация, клапата на дросела е частично затворена, за да намали въздуха и да създаде смес, по-богата на гориво. Освен това, стратегиите за EGR могат да бъдат деактивирани. При някои марки, например PSA, електрическото потребление може да бъде увеличено за известно време, автоматично и „тайно“ захранване нагревателя на задното стъкло и отоплението на огледалата, така че алтернаторът допълнително да натоварва двигателя. Активирането на подгревната система и произтичащото от нея допълнително натоварване на електрическата система също подпомага това. Второ, ако системата за подгряване не работи на 100% или има някаква реална повреда на подгревните свещи, контролен модул или окабеляване, процесът на регенерация няма да бъде разрешен!

Фиг. 1: пример за блокирал DPF от AUDI A3 .0 TDI (модел 8P)

Това по същество означава: Ако подгревната система има някакъв дефицит, процесът на регенерация няма да започне, тъй като ще бъде задържан. Въз основа на това става напълно разбираемо колко важно е системата за подгряване да работи изправно при дизелови двигатели, произведени от спецификацията EURO 5 нататък.

Как да проверяваме подгревните системи

Както вече беше посочено, системата за подгряване винаги трябва да е напълно работеща, тъй като поддържа много други двигателни системи. Нека сега разгледаме по-отблизо електрическите детайли и проверки.

Съвременните подгревни свещи се захранват от собствен контролен модул. Това означава, че всяка свещ не се захранва с 12V, а с импулсно подаване на напрежение, по-често наричано PWM (Pulse Width Modulation).

Фиг. 2: MERCEDES-BENZ C180 CDI (W204), код на двигателя 651.913, моторен отсек и позициониране на свещите
Кои са основните параметри на системата за подгряване, която се следи от електрониката на двигателя? 

Единственият начин, по който ECU на двигателя трябва да контролира доброто функциониране на свещите, е да провери съпротивлението. Това става чрез модула за подгряване.

Защо съпротивлението е толкова важно? Съпротивлението определя количеството на тока през отделните свещи.

Всеки път, когато запалването е включено, модулът на свещта извършва проверка на съпротивлението за всяка от подгревните свещи. Ако се открие някакъв дисбаланс, ECU на двигателя е „информиран“ и се съхранява код за повреда. След това ще бъдат активирани необходимите стратегии за възстановяване (авариен режим и/или включена MIL лампа на таблото) и в крайна сметка регенерацията на DPF / FAP ще бъде блокирана.

На много автомобили регенерацията няма да започне, докато не се възстанови системата за подгряване.

Фиг. 3: Положение на подгревния модул и неговите детайли за присъединяване. MERCEDES-BENZ C180 CDI (W204), код на двигателя 651.913

На този автомобил подгревния модул е ​​разположен в предната част на двигателя.

Подгревните свещи могат да показват различни референтни стойности; обикновено между 0,3 и 0,5 ома или понякога повече (може да варира в зависимост от характеристиките, температурата, марката и материала на свещта). Това, което трябва да бъде задължително, е, че когато са тествани, всички подгревни свещи от един и същ двигател да показват почти една и съща стойност в Ohm.

Настоятелно се препоръчва да се тества всяко съпротивление от конектора на подгревния модул, тъй като след това е възможно да се провери за непрекъснатостта и съпротивлението на проводниците.

Фиг. 4: Измерване на съпротивлението на подгревните свещи от модула (конекторът е изключен). 0,3 Ohm при 23 ° C. MERCEDES-BENZ C180 CDI (W204), код на двигателя 651.913

 Резюме:

Ако двигателят има проблем със запушен EGR клапан или запушен DPF, винаги проверявайте правилната функция на свещите.

Съвременните common rail дизелови двигатели често стартират лесно при ниски температури, дори и с дефектни свещи. Това е причината, поради която подмяната на свещта не се извършва веднага. Както е посочено по-горе, подгревните свещи не трябва да се игнорират, тъй като те играят важна роля за други системи и следователно трябва винаги да работят напълно изправно.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!