HaynesPro® – Проблеми при студено стартиране

9 юли 2020, 7:00

ЗАДАВЯНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СТУДЕНО СТАРТИРАНЕ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛНАТА ЛАМПА ЗА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТВА

Автомобил: FIAT Punto /-Evo (199) 1.2 8V 69 2011 – 2015

Клиент е докарал Fiat Punto 1.2 в сервиза и съобщава за трудно стартиране на двигателя сутрин. Двигателя се задавя преди да може да загрее. Клиентът също така признава, че приятел се е опитал да отстрани грешката, като смени нещо. Това не е решило проблема.

Клиентът, обаче, не е споменал, че предупредителната лампа за двигателя свети. Това вероятно е добра индикация, че той/тя е известен за неизправността от известно време.

Решение

Стъпка 1: Сервизният техник свързва сканиращ инструмент и открива един запаметен код на неизправност: P0115. Той/тя изтрива запаметения код. Когато двигателят е рестартиран, предупредителната лампа светва отново и сканиращият инструмент показва, че е налице код на неизправност P0115.

В този случай системата намира кодът на неизправност P0115 в един бюлетин за този автомобил

Стъпка 2: Техникът след това въвежда регистрационния номер в WorkshopData на HaynesPro, за да избере правилния автомобил. Той/ тя въвежда кода на неизправност получен със сканиращия инструмент (P0115) и намира следното описание на кода на неизправност: „Верига на датчик за температура на охладителната течност 1/отворена“. Той/тя продължава с избиране правилната система за управление на двигателя.

Техникът знае, че кодът на неизправността е само една част от загадката; действителната добавена стойност на WorkshopData е как да се използва тази информация. Системата извършва две неща:

1) тя дава на техника най-логичната стартова точка за тестване с диагностична програма стъпка по стъпка и

2) тя търси в своята обширна библиотека от известни решения (SmartPACK™), за да провери дали кодът на неизправността не е указан в някой технически бюлетин.

В този случай системата намира кодът на неизправност P0115 в един бюлетин за този автомобил.

Стъпка 3: Техникът отваря бюлетина и забелязва, че много от посочените симптоми на неизправността съответстват на описанията на клиента. Неизправността, съгласно бюлетина, е в датчика за абсолютно налягане на колектора/датчика за температура на въздуха. Това се различава от описанието на кода на неизправността, което предполага, че е неизправен датчикът за температура на охладителната течност. Техникът проверява датчика за температура на охладителната течност и установява, че той е сменен неотдавна.

Неизправността, съгласно бюлетина, е в датчика за абсолютно налягане на колектора/датчика за температура на въздуха.

Стъпка 4: Сервизът решава да следва съвета даден в бюлетина и да тества датчика за температура на входящия въздух, който е вграден в датчика за абсолютно налягане на колектора. Техникът търси в WorkshopData и избира датчика за температура на въздуха. Той/тя следва диагностичните стъпки и заключава, че всички проводници към датчика са правилни и в добро състояние. При все това е установено, че вътрешното съпротивление на датчика за температура на въздуха е извън диапазона.

При все това е установено, че вътрешното съпротивление на датчика за температура на въздуха е извън диапазона.

Стъпка 5: Следвайки съвета даден в бюлетина SmartCASE™, техникът сменя датчика. След изтриване на запаметения код, той/тя рестартира двигателя. Двигателят работи нормално и предупредителната лампа сега остава изключена.

Стъпка 6: Задачата смяна на датчик е бърза и относително лесна. Това се потвърждава от времето 0,10 часа дадено от производителя, както е посочено в раздела Repair Times (Нормативи за ремонт) в WorkshopData на HaynesPro. На фактурата сервизът добавя допълнително 1 час време за диагностика плюс 0,25 часа за пробно шофиране.

Клиентът е доволен от окончателната сметка, приемайки я за представителна за уменията на сервиза да открие и отстрани неизправността. Благодарение на WorkshopData на HaynesPro общото време за диагностика и ремонт е кратко, което спестява време и пари както на клиента, така и на сервиза.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!