Функции и тестване на капачката на радиатора

5 август 2020, 7:00

Капачката на радиатора е много важна част от охладителната система на двигателя, но въпреки това често се пренебрегва при отстраняване на неизправности в системата. Ако е инсталиран индивидуален разширителен резервоар, което е най-популярно днес, капачката на разширителния резервоар е също толкова важна. Капачката на радиатора и капачката на разширителния резервоар гарантират, че отворите за пълнене са запечатани херметично. Но те правят много повече от това.

Капачките са проектирани така, че да осигуряват поддържането на предписаното налягане в охладителната система през цялото време на работа, като позволяват на течността и парите да се изпуснат в случай на свръхналягане. Следователно те трябва да се считат за „предпазен клапан“ на охладителната система.

Повредената капачка не може ефективно да се уплътнява от системата, нито да поддържа правилното налягане, което ще наруши функционирането на охладителната система. Така че, когато извършвате рутинна поддръжка или ремонт на охладителната система, не забравяйте да проверите капачките и да замените всички, които са дефектни.

Как да проверим, дали капачката трябва да се смени?

Следвайте тези стъпки, за да ви помогнем да идентифицирате дефектна капачка:

  • Проверка на функционалността на капачката
  • Потърсете определеното за превозното средство ниво на налягане и го сравнете с налягането, отпечатано на капачката. Ако е неправилно, сменете капачката.
  • Визуално проверете състоянието на главното уплътнение, уплътнението на клапана и връщащото уплътнение. Сменете капачката, ако уплътненията са напукани, втвърдени или повредени.
  • Както клапанът за освобождаване на налягането, така и вакуумният предпазен клапан трябва да се повдигат лесно и да се връщат обратно след освобождаването. Ако не е така, сменете капачката.
  • Трябва да има съпротивление при свиване на пружината. Ако няма такава, пружината е загубила силата си и капачката трябва да бъде сменена.
  • Изпитайте налягането на капачката с професионално устройство за изпитване на налягане, ако е налично (следвайте инструкциите на производителя). Ако капачката не успее да задържи номиналното налягане, сменете капачката.
  • Винаги проверявайте радиатора / разширителния резервоар, когато сменяте дефектна капачка. Тя може да е причинила опасно свръхналягане, което да е довело до пукнатини, които в крайна сметка да доведат до течове.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!