Регулатор на оборотите на празен ход

17 август 2020, 7:00

Контролерът на оборотите на празен ход гарантира, че скоростта на празен ход на двигателя остава постоянна при всички условия на натоварване. Тук ще опишем как механизмът на оборотите на празен ход регулира масата на входящия въздух на двигателя и как отказът на този задвижващ механизъм влияе върху работата на двигателя.

Функция на регулатора на оборотите на празен ход

Задвижващият механизъм на регулатора за празен ход е байпасен въздушен клапан. Показаният като пример задействащ механизъм за обороти на празен ход се състои от затворен корпус, с монтиран на фланец електромагнитен сервоклапан. Към него е монтирана дюза, която освобождава различни сечения за въздуха чрез преместване на клапана и следователно може да контролира потока на въздушната маса, когато дроселовата клапа е затворена.

 

Регулатор за оборотите на празен ход

Задвижващият механизъм на празен ход е отговорен за регулирането на оборотите на двигателя като част от цялостното управление на оборотите на празен ход на системата за управление на двигателя. Ако има внезапна промяна в състоянието на натоварване на двигателя, когато сте в режим на празен ход (напр. включена климатична система, приплъзване при потегляне на първа предавка или активиране на друг електрически консуматор),  са необходими определени количества въздух и гориво, за да се предотврати загасване на двигателя. Ако оборотите на двигателя паднат под определена критична стойност, която се съхранява като константа в паметта на управляващия блок, електромагнитният клапан се активира и се постига повишен дебит на въздуха. Едновременно времето за отваряне на инжекционните клапани се удължава и се адаптира към изискванията на двигателя.

Симптоми на неизправен регулатор

Неизправният задвижващ механизъм на празен ход може да се прояви по следния начин:

 • Колебание на оборотите на празен ход
 • Двигателят спира да работи на празен ход
 • Двигателят спира да работи на празен ход при активиране на допълнителни консуматори
 • Лампичката на таблото за двигателя светва

Причини за повреда на регулатора на оборотите

Причините за отказ на задействащия механизъм за оборотите на празен ход могат да бъдат:

 • Замърсяване / образуване на смолисти отлагания
 • Късо съединение в намотката
 • Блокиране на електромагнитното задвижване
 • Липса на захранване от контролния блок за управление на двигателя

Проверка на регулатора за обороти

Оптимален модел

1. Проверка на захранването

Проверете захранването с включено запалване.

 • Измерената стойност трябва да е в интервала: 11 – 14 V.

Забележка: Измерването на съпротивление трябва да се извършва само в изключено състояние (извадена щепселна връзка).

2. Измерване на съпротивлението на намотката

Използвайте мултицет, за да измерите съпротивлението на намотката между двата свързващи пина на регулатора на празен ход.

 • Референтна стойност = прибл. 10 ома (проверете спецификациите на производителя).

3. Проверка на намотката за късо съединение

Проверете бобината за късо съединение между двете връзки.

 • Измерена стойност в случай на късо съединение = 0 ома.

4. Проверка на намотката за прекъсване

Проверете намотката за прекъсване между двете връзки.

 • Измервана стойност в случай на прекъсване => 30 MOhm.

5. Проверка на намотката за късо съединение към рамата

Проверете бобината за късо съединение към рамата – между щифт 1 и корпус на компонента и между щифт 2 и корпус на компонента.

 • Измерена стойност в случай на здрава намотка => 30 MOhm.

6. Механична проверка

Развийте сервоустройството от корпуса. Визуална проверка, за да се определи дали байпасът се отваря и затваря при задействане на клапана.

7. Прочетете системата за кодове за неизправност

Инструкции за сглобяване

Преди да монтирате регулиращия механизъм за празен ход, контактната повърхност трябва да бъде почистена и ако е необходимо, уплътнението на фланеца трябва да бъде сменено.

Спазвайте въртящия момент!
 • Фиксиращи винтове 12 – 15 Nm

Моля, спазвайте спецификациите, предоставени от съответния производител на превозни средства.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!