Монопол или свободен пазар в автомобилната индустрия!

25 август 2020, 6:56

Идва преломният момент, тъй като наближава крайният срок за промяна на регламента, ограничаващ монополните дейности в автомобилната индустрия, известен като MV-BER. Нека напомним, че това законодателство на ЕС позволява обслужване на автомобили, които са в гаранция, в избраните от шофьорите сервизи. Това дава право на водачите да избират и позволява на независимите сервизи (IAM) да се състезават с оторизирани сервизи (OES). Регламентът за MV-BER (съкращението идва от името на „Регламент за освобождаване от блокиране“, номер 461/2010) на Европейската комисия, представлява набор от правила, създадени за защита и подкрепа на автомобилния пазар срещу монополните практики на производителите на автомобили Тъй като този регламент се прилага само за ремонти на моторни превозни средства до 31 май 2023 г., Европейската комисия вече работи върху формата на следващия регламент. Консултациите и последващата оценка на ефективността на действащите правила могат да дадат добри резултати. Разпоредбите на наредбата позволяват на производителите на превозни средства да ги заобиколят по линията между клиент и сервиз, както и на разграничаване между бизнеса автомобилните производители и производителите на автомобилни части. При преразглеждането на все още действащите регулации обаче най-важното е новите решения да не влошат настоящата ситуация – добавя Алфред Франке, експерт от MotoFocus Group.

Как действат намеренията на авторите на регламента в реалния живот?

Това е отделен и понякога различен проблем. Автомобилните компании имат различни начини за поддържане на монопол и понякога трябва да се решават след спорове в съда. Европейската комисия счита, че лоялната конкуренция между оторизирани и независими сервизи трябва да има подходящо решение. Това е възможно само ако са изпълнени две основни условия: независимият пазар да има достъп до техническата информация, необходима за обслужване и резервните части да са свободно достъпни. Една от промените, които MV-BER внесе, е от съществено значение. Дебатът, който придружаваше въвеждането на тези регламенти преди години, предизвика промени в информираността на политиците, а също и на милиони шофьори. Те откриха, че 80% от частите, от които е съставен новопроизведен автомобил, са от независими производители, а не от производители на моторни превозни средства.

По този начин термините „оригинални“ и „съответстващи на качеството“ части придобиха съвсем ново значение.

Части със съответствие на качеството са представени в насоките на Европейската комисия за 2010 г. За да могат частите да се считат за „ съответстващи части за качество“, тяхното качество трябва да бъде достатъчно високо, така че използването на такива части да не застрашава репутацията на разрешените от производителите на превозни средства мрежи. Отговорността за предоставяне на доказателство, че частите не са с достатъчно качество, е на производителя на автомобила или на оторизирания дистрибутор.

Самият факт на извършване на сервизно обслужване и евентуален ремонт на автомобила през гаранционния период от независим сервиз не може да се счита като загуба на гаранция. Производителят на превозното средство може да откаже да приеме гаранцията за ремонти, извършени от независим сервиз, но само ако докаже, че ремонтите са извършени неправилно и това е имало пряк ефект върху отказа, посочен в гаранцията.

Моля, обърнете внимание, че за да се поддържа гаранцията, е необходимо да извършите ремонта съгласно указанията на производителя, да направите подходящо вписване в сервизната книга и да документирате частите и сметките за закупуване на услуги. За съжаление разпоредбите на MV-BER невинаги се спазват. Въпреки указанията в тази област, които дори посочват типовете части, които могат да се използват за ремонт, в много европейски страни има много нарушения на регламента MV-BER. За щастие вече са постановени много решения срещу незаконните практики, въпреки че браншът все още има много неща за правене в тази област „, добавя Франке.

В зависимост от окончателната оценка на действащото законодателство, която се очаква през май 2021 г., Европейската комисия ще разгледа дали има или няма да има възможност за разширяване на регламента за MV-BER.

Ето защо сега е толкова важно да се представи на общественото мнение неприемливите практики, които действаха по време на настоящия регламент. Ето защо, в интерес на свободния пазар и лоялната конкуренция, моля изпратете до редакцията editorial@motofocus.bg описани и документирани случаи на подобни укорими практики.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!