Хлабина на буталните пръстени и разход на масло – погрешни прдстави

25 август 2020, 13:00

Понякога се получават оплаквания за хлабината на на нови бутални пръстени. Вместо обичайната хлабина на буталния пръстен от прибл. от 0,3 до 0,6 мм са измерени хлабини от 1 до 2 мм и се считат за твърде големи. Това се случва най-често с вторият компресионен пръстен, като се приема, че е грешнo доставена част или има производствен проблем.

Техническа обосновка:

До 90% от общата сила на притискане на компресионния пръстен е генерирана от горивното налягане по време на цикъла на изгаряне (Фиг. 1).

Фиг. 1: Увеличаване на силата на притискане поради горивното налягане

Изгорелите газове влизат в каналите на пръстена и преминават към задната му част, към канала на буталото. Така с повишаване на налягането при изгаряне се увеличава силата на натиск на буталните пръстени върху стената на цилиндъра. Това усилване на налягането действа основно върху първия компресионен пръстен и в по-малка степен на втория пръстен.

При празен ход и при работа с частично натоварване, налягането при изгаряне е по-ниско, отколкото при работа с пълно натоварване. В резултат на това пръстените са с намалено притискане към стената на цилиндъра.

Ефектът от това се наблюдава преди всичко във функцията за маслоочистване от втория компресионен пръстен. В някои двигатели това ще доведе до увеличен разход на масло.

Поради описаните причини производителите на двигатели умишлено уголемяват хлабината на буталните пръстени като част от дизайна. По-голямата хлабина означава, че е налягане при изгаряне се прилага по-бързо в канала на пръстена и съответно върху задната част на пръстена към буталото (фиг. 2).

Фиг. 2: Размер на ключа на буталния пръстен

Това помага за подобряване на маслоочистването и уплътняващата му функция, а също намалява консумацията на масло при работа на празен ход и в режим на частично натоварване. Всички бутални пръстени се доставят от Motorservice в съответствие със спецификациите на производителя на двигателя,  гарантиращи постигането на параметрите при всички експлоатационни условия. Често се мисли, че по-големи хлабини на буталния пръстен водят до увеличен разход на масло. Това предположение обаче няма основание. По-големите хлабини на буталните пръстени предизвикват леко повишено преминаване на газовете през тях, но не и прекомерна консумация на масло.

Вярно е, че с увеличаване на износването, буталните пръстени  се разширяват и се увеличават хлабините в ключа (х). Ако напречното сечение на буталният пръстен се намали прекомерно, той ще престане да функционира ефективно и вече няма да уплътнява правилно. Увеличената хлабина и прекомерната консумация на масло са резултат от радиално износване на пръстена.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!