Възстановяване на алуминиеви блокове на двигателя

29 септември 2020, 13:00

Какво са ALUSIL ® и LOKASIL ®?

ALUSIL ® и LOKASIL ® са процеси за производство алуминиеви двигателни блокове с усилени със силиций плъзгащи се цилиндрови повърхности.

Целта на тези процеси е да произвеждат твърди и следователно износоустойчиви повърхности на цилиндрите чрез използване подходящи процеси на леене и финишна обработка на повърхностите.

Двата процеса се различават значително при използваните технологии на отливането. При завършените повърхности на цилиндрите обаче тези разлики са незначителни. Поради тази причина, използваните финишни процеси на цилиндрите са идентични и за двата метода.

За да се избегне пряк контакт между алуминия и буталата и буталните пръстени, от съществено значение е алуминиева основа да е разположена само на няколко 1/1000 mm по време на крайните процеси на обработка. Тази процедура е наречена експозиция на силиций. Получените кухини между силициевите кристали в този процес са предназначени за задържане на маслото.

3-D увеличена снимка на грапавост на ALUSIL ® плъзгаща се повърхност на цилиндъра

Принцип на плъзгащата се повърхност

Високата износоустойчивост на цилиндровата повърхност е постигната чрез силициеви кристали, вградени в алуминиевата матрица. Когато работят, буталата и буталните пръстени се плъзгат само по тези специално обработени, изключително твърди кристални повърхности.

Алуминиевата матрица е сравнително мека в сравнение със силициевите кристали. Тя не участва в процеса на износване и в това отношение поема само функцията на носещ материал.

Машинна обработка

Финишно разпробиваване на отворите на цилиндъра

Цели и изисквания:

 • Подготовка на отвора на цилиндъра за хонинговане
 • Установяване на желания размер на отвора на цилиндъра
 • Отстраняване на геометрични дефекти вътре в отвора

• От съществено значение са параметрите на обработка (скорост, постъпателно движение, отстраняване на материала)  по време на процеса на пробиване, както и по време на хонинговането.

• Трябва да се използват режещи инструменти с диамантен връх (PCD) за да се сведе до минимум зоната на повреда на силициевите кристали.

Внимание

Всички причинени повреди на силициевите кристали чрез неподходящи режещи инструменти и неправилни механични параметри не могат да бъдат премахнати чрез хонинговане. Повишено контактно налягане в краищата противодействат на тенденцията към вибрации.

Хонинговане на цилиндровите отвори

Цели и изисквания:

 • Фина обработка на повърхността на цилиндъра.
 • Установяване на номиналния размер на цилиндъра.
 • Премахване на зоните на повреда на силициевите кристали в резултат на процеса на пробиване.
 • Отстраняване на геометрични дефекти вътре в отвора.

Необходимите качества на повърхността могат да бъдат постигнати само чрез използване на диамантени инструменти за шлайфане.

Внимание: Керамични шлифовъчни камъни от силициев карбид, бор нитрид или чист корунд водят до унищожаване на кристалите и не трябва да се използват.

Експониране на силициеви кристали – механичен процес на експониране

Цели и изисквания:

 • Експозиция на силициеви кристали от алуминиевата матрица до определена дълбочина.
 • Заглаждане на острите ръбове на силициевия кристал
 • Образуване на маслозадържащ обем за смазване на взаимодействащите плъзгащи се части – отвор на цилиндъра и бутало / бутални пръстени

 • Използване на силно порьозни камъни
 • Обръщане на посоката на въртене по време на обработката за постигане на експозицията от всички страни
 • Използване на нормално масло за хонинговане

Внимание: Благодарение на новия, много по-опростен процес на механична експозиция, не само процесът на притискане използван до момента е напълно заменен, но експозицията също е подобрена в значителна степен.

Инструменти

Диамантени хонинговащи инструменти:

 • Абразивни зърна от синтетични диаманти
 • Мека смолиста връзка с метален носител
 • Закрепване чрез затягане или залепване
 • Висока издръжливост
 • Оптимални механични резултати
 • Смазка за охлаждане: конвенционално масло за хонинговане

KS експониращи инструменти

 • Специално адаптирани за ALUSIL ® и LOKASIL ® повърхности
 • Силно порест материал на основата на смола
 • Керамични абразивни зърна от чист корунд
 • Оптимални резултати на експониране
 • Дълъг експлоатационен живот на инструмента
 • Смазка за охлаждане: конвенционално масло за хонинговане

С новите техники на обработка, новите инструменти и ноу-хау, блокът на двигателя вече може да възстанови алуминиевите силициеви повърхности с най-високо качество. Тези нови техники не само подобриха надеждността на процеса, но също така го опростиха значително. Производството на перфектни, изключително устойчиви на износване повърхности на цилиндрите са достигнали най-съвременното ниво в сектора за възстановяване.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!