Промени в модула за подаване на гориво VAG 1.9/2.0 TDI

29 октомври 2020, 13:00

Всмукателна помпа вече не е необходима

Първоначлно инсталираният модул за подаване на гориво има три връзки, но резервната част за подмяна има само две. Защо липсва връзката за смукателната помпа?

Потенциални оплаквания и съмнения:

  • Липсва една връзка
  • Инсталираният модул за подаване на гориво има три връзки, но резервната част за подмяна има само две.

Първоначално инсталираният модул за подаване на гориво има допълнителен маркуч с външна смукателна помпа (виж фиг. 1).

Фиг. 1: вляво: първоначално инсталиран модул за подаване на гориво с външна смукателна помпа; вдясно: модул за подаване на гориво 7.02550.32.0

Поради по-нататъшното техническо развитие тази външна смукателна помпа вече не е необходима в модула за подаване на гориво на Pierburg 7.02550.32.0. Съответното съединение на маркуча в модула за подаване на гориво е снабдено със затапен съединител (виж фиг. 2), което може да се види, когато се погледне отгоре в модула за подаване на гориво.

Фиг. 2:
Поглед към модула за подаване на гориво със затапен съединител

При отстраняване на стария модул за подаване на гориво, маркучът на смукателната помпа също трябва да бъде изваден от резервоара за гориво.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!