Смяна на системата за синхронизация на двигатели 1.4, 1.6 FSI на VAG

4 ноември 2020, 7:00

Информацията касае:

Преди да започнете демонтажа, уверете се, че:
  • Двигателят е студен.
  • Двигателят е в TDC (горна мъртва точка) на първия цилиндър.
  • Маркировките за синхронизация са подравнени.
  • Блокиращият инструмент на разпределителния вал е на мястото си.
  • Батерията е изключена.

Демонтиране на ремъците и ролките – стъпка по стъпка

Зъбен ремък – 130 зъба (първичен ремък)

Разхлабете задържащия болт на обтегача. Използвайте шестограмен ключ, за да завъртите обтегача обратно на часовниковата стрелка. Извадете зъбния ремък (130), последван от обтегача, след това свалете и двете ролки.

Зъбен ремък – 58 зъба (вторичен ремък)

Разхлабете задържащия болт на обтегача. След това използвайте шестограмен ключ, за да завъртите обтегача по посока на часовниковата стрелка, за да разхлабите ремъка. Отстранете зъбния ремък (58 зъба), последван от обтегача.

Монтиране на ремъците и ролките – стъпка по стъпка

Проверете дали маркировките на двигателя са подравнени при положение ГМТ на първото бутало.

Не въртете коляновия или разпределителния вал докато зъбният ремък е свален.

Зъбен ремък – 58 зъба (вторичен ремък)

Инсталирайте новия обтегач, последван от нов ремък.

Затегнете обтегача на ръка към двигателния блок, като се внимава, да е правилно позициониран показалеца на регулатора (3) като е в показаното положението. Когато обтегачът е правилно позициониран, трябва да изглежда като на фиг.1. Ремъкът вече може да се монтира.

След като ремъкът е монтиран, използвайте шестостенен ключ, за да завъртите пластината за регулиране на обтегача срещу часовниковата стрелка докато указателят за настройка (2) е перфектно подравнен с долна индексна марка (3) както е показано на Фиг. 2. След като маркировките са в една линия затегнете централния болт, задържайки обтегача в правилната позиция.

След това фиксиращият болт трябва да бъде затегнат с динамометричен ключ с въртящ момент от 20Nm.

Зъбен ремък – 130 зъба (първичен ремък)

Монтирайте двете паразитни ролки. Ролките трябва да се затегнат с предписаните от производителите въртящи моменти, GE357.24 до 25Nm и GE357.23 до 50Nm.

Поставете обтегача GT357.25 правилно положение, като се уверите, че показалецът (4) отзад на обтегачът заобикаля болта (5) както на Фиг.3, и затегнете централния фиксиращ болт на ръка.

Инсталирайте новия 130 зъбен ремък. Използвайте шестостенен ключ, за да завъртите регулатора на обтегача обратно на часовниковата стрелка, докато показалецът на индекса за настройка (6) не се подравни перфектно със среза в задната пластина на обтегача. След достигане на правилното опъване използвайте шестостенен ключ, за да задържите регулатора в правилната позиция, след това затегнете задържащия болт към препоръчвания от производителя въртящ момент от 20Nm.

Инструментите за блокиране на двигателя вече могат да бъдат премахнати.

Проверете отново всички болтове с необходимия въртящ момент.

Използвайте гаечен ключ, за да завъртите двигателя на два пълни оборота (уверете се, че двигателят се върти в правилната посока). Върнете двигателя обратно в ГМТ и се уверете, че всички белези и маркировки се подреждат правилно. Поставете отново останалите компоненти в обратната посока реда, в който сте ги премахнали.

Винаги е препоръчително да се монтират нови аксесоарни ремъци, когато зъбният ремък се сменя.

Препоръки
  • На всеки 20 000 км или 12 месеца (което от двете настъпи първо), проверявайте зъбния ремък.
  • По време на ремонта трябва да бъдат подменени всички компоненти, обтегачи и ролки, а не само ремъка.
  • Не съхранявайте ремъците на слънце. Никога не огъвайте, завъртайте или усуквайте ремъка и не го притискайте към ролките.
  • Следвайте процедурите за сглобяване от производителите, както и указаното от тях затягане с необходимия въртящ момент.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!