Подгревни свещи и емисии: отговорите на вашите въпроси

5 ноември 2020, 13:00

Правителствата, шофьорите и автомобилните производители са по-наясно от всякога с необходимостта от намаляване на емисиите от превозните средства. Все още сме далеч от широкото приемане на автомобили с нулеви емисии. Междувременно могат да се предприемат действия, за да се гарантира, че двигателите, които използваме, са възможно най-ефективни. Тази статия изследва ролята на подгревната свещ и нейното значение за минимизиране на въздействието върху околната среда.

1. Каква е връзката между подгревните свещи и емисиите?

При дизелов двигател изгарянето се постига чрез компресиране на въздуха в горивната камера. Сгъстеният въздух повишава температурата, добавя се гориво за започване на цикъла на горене, захранвайки двигателя.

По време на горивния процес, ако цикълът на горене не отговаря на необходимата температура, не цялото гориво ще бъде изгорено. Неизгорялото гориво се превръща в въглеродни частици, които се изпускат в атмосферата чрез отработените газове и са вредни за околната среда.

За да се избегне тази ситуация, се използват подгревни свещи за нагряване на въздуха и осигуряване на достигане на правилните температури, така че цялото гориво е изгорено и вредните емисии са намалени.

Подгревните свещи също играят друга важна роля за намаляване на емисиите – те осигуряват топлина за дизеловия филтър за твърди частици (DPF) на редовни интервали, както се определя от системата за управление на двигателя (EMS).

Всички нови дизелови автомобили са оборудвани с DPF, който предотвратява отделянето на отровни частици сажди от отработените газове на автомобила, като ги събира и периодично излага частиците на високи температури, за да ги изгори, превръщайки ги в безвредна пепел. Това е известно като регенерация на DPF.

Ако автомобил се движи с висока скорост на голямо разстояние, например по магистралата, непрекъснатият и стабилен топлинен поток от отработените газове е достатъчен за почистване на DPF. Топлината ще изгори всички неизгорели остатъци от частиците сажди. Но ако колата се движи с ниски скорости, често спирайки и стартирайки, например в градовете, няма достатъчно топлина за регенерация на DPF.

В този случай ECU активира подгревните свещи и впръсква допълнително гориво в двигателя, което запалва и загрява DPF, така че може да се осъществи регенерация.

Понякога могат да възникнат проблеми, ако пътуването е твърде кратко, тъй като процесът на регенерация може да не бъде завършен. Най-новите свещи намаляват вероятността това да се случи, тъй като те могат бързо да достигнат необходимите температури, намалявайки времето за регенерация.

2. Каква е ролята на контролния блок на подгревната свещ?

Блокът за управление на подгревната свещ интерпретира информацията от блока за управление на двигателя (ECU), за да регулира работата на подгревната свещ и оптимизира работата на двигателя. Той решава кога свещите работят и колко електрически ток се използва (което от своя страна определя температурата).

Това е деликатен баланс, ако нагревателната свещ не е включена достатъчно дълго или не достигне правилната температура, горивната смес няма да се възпламени ефективно. Но ако подгревната свещ е включена твърде дълго или се нагрее твърде много, тя може да бъде повредена, което от своя страна рискува да повреди двигателя.

3. Някои подгревни свещи имат разширена функционалност за допълнително загряване. Как това помага за намаляване на емисиите?

Разширената функционалност след загряване означава, че подгревните свещи са активни преди, по време и 60-180 секунди след цикъла на горене. Това гарантира, че процесът на горене е напълно завършен, като целият въздух и гориво се изпаряват и не се отделят вредни въглеродни частици.

4. Каква е ползата от използването на подгревни свещи, направени с керамика, за разлика от други материали?

Керамиката, използвана в подгревните свещи, е полупроводник. Това означава, че те имат както електрически изолационни, така и електропроводими свойства. Керамичните подгревни свещи имат бързо време на загряване, дълготрайно задържане на топлина и висока топлоустойчивост, като по този начин допринасят за по-ниски емисии.

5. Какво представлява нагревателната свещ с двойна намотка за моментално нагряване? По какво се различават от керамичните подгревни свещи?

Нагревателната свещ с двойна намотка за моментално нагряване има нагревателна намотка и регулираща намотка, интегрирани в сондата. Това помага да се загрее по-бързо от керамичната свещ, допълнително подобрявайки ефективността на двигателя и намалявайки емисиите.

6. Как шофьорите и техниците в сервиза могат да осигурят добро представяне на подгревната свещ за контрол на емисиите?

Шофьорите:
  • Използвайте гориво с добро качество.
  • Внимавайте за черен / син или бял дим, идващ от ауспуха – незабавно закарайте колата в сервиз.
  • Внимавайте за предупредителната лампа за DPF – незабавно закарайте колата в сервиз.
Техниците:
  • Провеждайте редовни проверки на цялата система за запалване, включително подгревни свещи, модул за управление на подгревната свещ, релейна система на подгревната свещ, горивни помпи и инжектори, EMS и батерия
  • Преди да инсталирате нова подгревна свещ, почистете добре позицията на подгревната свещ, за да елиминирате въглеродните отлагания.

7. Как бъдещото развитие може да повлияе на свещите и емисиите?

Бъдещето на дизеловите двигатели и подгревните свещи е непредсказуемо – много производители на оригинално оборудване се отказват от разработването на дизелови двигатели в полза на алтернативни горива като електричеството. Въпреки това, за да направят дизеловите двигатели по-ефективни, се разработват по-тънки и по-дълги свещи. По-тънките подгревни свещи водят до по-бързо време за загряване, като помагат за подобряване на стартирането на двигателя и намаляване на емисиите чрез пълно изгаряне и DPF поддръжка.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!