Електронните термостати, управлявани с карта в ECU осигуряват няколко предимства

15 септември 2021, 13:00

Как работят електронните термостати, контролирани от карта

Електронните MAP-контролирани термостати се управляват от електронния блок за управление на двигателя (ECU).

Това осигурява прецизно регулиране на температурата въз основа на натоварванията на двигателя.

Електронните MAP-контролирани термостати осигуряват по-широка и бърза работа от традиционния термостат на двигателя.

Конвенционалните термостати могат да реагират само на промени в температурата, причинени от:

  • Топлината от двигателя
  • И охлаждането от радиатора

Защо се налага тази промяна?

Тъй като искаме двигателя да достига по-бързо до желания диапазон от 100-110 градуса, се нуждаем от по-усъвършенствана технология на термостата. Електронните MAP-контролирани термостати все още използват разширяващ се термичен елемент, но сега те могат да контролират температурата му. За целта те използват нагревателна намотка, заобикаляща термоелемента. Следователно, електронните MAP-контролирани термостати могат да повлияят на температурата много по-бързо. Това позволява на двигателя да работи при различни натоварвания и работни условия.

Това ниво на контрол на температурата осигурява:
  • Оптимално горене, поради повишените температури на стените на цилиндъра
  • Намален разход на гориво, поради намален вискозитет на двигателното масло и следователно намалена загуба на триене
  • По-ниски емисии на замърсяване, поради подобреното горене
  • Подобрена изходна мощност при пълно натоварване, поради намалената температура на охлаждащата течност
  • Повишен комфорт, поради по-високите температури на охлаждащата течност, в резултат на това подобрено отопление на интериора

При нормални условия на натоварване това ще стабилизира двигателя при по-висока температура. Това кара термостата да остане затворен по-дълго, за да се получат предимства като добра мощност, по-ниски емисии и намалено триене. Има и отоплителна намотка. Този допълнителен източник на топлина позволява на термичния елемент да се разширява по-бързо, отваряйки термостата напълно, независимо от действителната температура на охлаждащата течност.

Понякога (ECU) може да реши, че за по-високи скорости или операции с голямо натоварване е необходима по-студена температура на двигателя. Следователно нагревателната намотка се активира и термостатът ще се отвори при по-ниска температура на охлаждащата течност, което дава по-добри характеристики. След като ECU види, че тези условия са изпълнени, нагревателната намотка се деактивира. В резултат на това термостатът се връща към нормалната работа.

Това всъщност дава на ECU редица нови режими на работа, недостъпни със стандартен термостат. Красотата на тази концепция и дизайн е, че тя работи напълно незабелязано от водача. Това продължава през целия живот на термостата без необходимо обслужване.

Външни фактори като нискокачествена охладителна течност и нередовно обслужване могат да доведат до повреда на материала. Други възможни причини за повреда включват предишни повреди, причинени от термично претоварване или замърсяване.

Кодове на двигателя за електронни MAP-контролирани термостати

Възможността да виждате кодове на двигателя, когато има неизправност, е добавена функция. В тези системи има два начина, по които двигателят (ECU) знае, че има проблем. ECU е в състояние да определи дали има късо съединение или прекъсната верига. Това се прави чрез измерване на пада на напрежението, за да се определи дали веригата и компонентите функционират нормално. Когато ECU открие проблем, той ще зададе код.

Най-често срещаните кодове, които се отнасят до електронно управляван термостат на двигателя са P0597, P0598 и P0599.

Възможните процедури за ремонт включват:
  • Извадете и проверете електрическия съединител. Отстранете всякаква корозия. Нанесете токопроводяща смазка и възстановете плътната връзка.
  • Проверете нивото на охлаждащата течност в радиатора. Ниските нива на охлаждащата течност ще зададат код, причинявайки прегряване на електронния термостат.
  • Извадете електрическия съединител и проверете стойностите на съпротивлението на термостата. За тази процедура ще ви е необходимо сервизно ръководство или необходимата информация, намерена онлайн.

Изпитване на електронни MAP-контролирани термостати

Първият компонент за проверка е веригата. Възможно е да имате код за прекъсване или късо съединение във веригата. Първото нещо, което трябва да направите, е да изчистите кода. Ако кодът се върне незабавно, вие сте потвърдили проблема. Ако не, проблемът е в намотката на нагревателя или веригата. Можете да определите дали намотката е проблемна, като измервате нейното съпротивление. Измерете съпротивлението и сравнете спецификацията в сервизната информация. Ако нямате съпротивление, нагревателната намотка е повредена. Можете също да използвате мултицет, за да определите дали ECU подава напрежение към намотката.

Производителите на превозни средства са под силен натиск да произвеждат леки и товарни автомобили, които произвеждат по-малко емисии. Така че, прецизното регулиране на охладителната система е един от начините да се постигне това.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!