Алтернаторът не работи

18 февруари 2019, 13:00

Ако индикаторът за зареждане на батерията в автомобила светне, това винаги е ясен знак за повреда в захранването. Една възможна причина е, че алтернаторът е спрял да доставя електричество. Ако съобщенията за грешки се появят незабавно след ремонт на алтернатора, проблемът може да се дължи на работа, която не е извършена правилно.

Това са най-честите причини за неуспех:

  • Ако електрическата верига не бъде прекъсната, когато се инсталира нов алтернатор и плюсовия кабел (B +) влезе например в контакт с корпуса на регулатора, това може да доведе до късо съединение и пълен отказ на алтернатора;
  • Ако кабелните връзки D + и B + са обърнати, когато е свързан нов алтернатор, възбуждащите диоди и регулаторът на напрежение могат да се повредят по време на работа;
  • Ако батерията е изключена, докато двигателят работи, възбуждащите диоди могат да се повредят или унищожат от прекалено високите токове.

Непрекъснатото функциониране при топлинна и/или механична граница на алтернатора (поради изключително мръсни диодни плаки, например недостатъчно захранване с охлаждащ въздух или голямо натоварване при ниска скорост) също може да причини повреда на алтернатора.

Фигура 1: Белезите, причинени от късо съединение на връзките (горе) и регулатора (ляво и дясно)

Фигура 2: Обозначение на клемите на алтернатора: W = сигнал за скорост, D + = индикатор за зареждане на батерията и B + = плюс батерията

ВАЖНО: Винаги прекъсвайте електрическата верига (изключете кабела за зануляване на акумулаторната батерия), преди да извършите каквато и да е работа на алтернатора. Етикетиране на връзките и кабелите при изваждане на алтернатора също се препоръчва, за да се избегне погрешно монтиране.

Източник: MAHLE

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!