Въздушни филтри: Инструкции за монтаж за подмяна на филтри и грешки при работа

14 януари 2019, 10:00

Кога въздушният филтър трябва да бъде сменен? Какво трябва да се вземе под внимание при смяна на въздушния филтър? Може ли въздушният филтър да бъде издухан? Какви са възможните грешки, които могат да бъдат направени по време на замяната и какъв е правилният подход? Можете да разберете тук.

Инструкции за монтаж за смяна на филтъра

При смяна на въздушен филтър трябва да се спазват следните стъпки:
  • Никога не сменяйте въздушния филтър с работещ двигател.
  • Уверете се, че при изваждането на стария филтър във въздухопроводите не попадат частици мръсотия.
  • Не се опитвайте да почиствате стария филтър с помощта на сгъстен въздух.
  • Изберете правилния филтър. В противен случай на двигателя могат да възникнат сериозни повреди поради различни свойства на уплътняване и пропускливост.
  • Следвайте инструкциите на производителя, когато инсталирате новия филтър.
  • Преди инсталиране почистете капака и корпуса на филтърната кутия с чиста, мека кърпа. Не използвайте четка или други инструменти, които биха могли да разпрашат частиците мръсотия.
  • Проверете всички уплътнения за повреди. Дори малки пукнатини или деформации могат да доведат до значително замърсяване. Ако имате съмнения, сменете уплътненията.
  • Поставете филтърния елемент в центъра.
  • Когато монтирате капака, уверете се, че няма пролука между капака и корпуса, тъй като нефилтрираният въздух може да влезе в горивните камери.
Справяне с грешки

фиг.1

фиг.2

Филтърът не трябва да се почиства с помощта на сгъстен въздух при никакви обстоятелства (Фиг.1 и 2). Това би притиснало микроскопичните частици мръсотия още повече в дълбоката структура на филтърната хартия, което води до още по-ниска скорост на потока. Освен това, филтърната хартия може да се скъса поради високото налягане на въздуха.

фиг.3

фиг. 4

Когато работите с филтъра, също така внимавайте хартиеният пакет и уплътняващата повърхност да не бъдат разрушени (Фиг.3 и 4). Поради тази причина, филтърът не трябва да бъде притискан силно. Недостатъчното уплътняване или пукнатини в филтърната хартия ще доведат до попадане на чужди тела във вътрешността на двигателя, което може да причини сериозни повреди.

фиг.5

фиг.6

 

Пречупени или деформирани филтри не трябва да се монтират при никакви обстоятелства (фиг.5 и 6)

Източник: ms-motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!