Menu

Списък от статии Отбелязване - клапан

Система за вторичен въздух

Защо вторичният въздух се подава само по време на студени стартове и какво влияние оказва това върху замърсителите? Кои компоненти са монтирани в системата за вторичен въздух и защо? Системата за вторичен въздух се прилага при превозни средства с двигател с искрово запалване. Тя се състои от следните компоненти: клапан за вторичен въздух, помпа за […]

Счупване на клапана поради наклонена пружина

След ремонтни работи по клапанната система, клапана може понякога да се счупи по време на работа при неблагоприятни условия. Това обикновено се причинява от грешка при монтажа: пружина на клапана, монтирана под ъгъл. Ако пружината на клапана се монтира неправилно, върху нея действат неравномерни сили, защото дори когато клапанът е затворен, пружината е по-компресирана от […]

Дроселови клапи и регулиращи дросели – каква е разликата?

Каква е разликата между дроселовите клапи и регулиращите дросели? Какви функции имат дроселовите клапи за бензинови моторни превозни средства? За какво се използват регулиращи дросели за дизелови превозни средства? Дали дизеловите дросели, дизеловите дроселови клапани, вихровите клапи и регулаторите на газта са само други обозначения за дроселни клапани или са напълно различни компоненти? Отговорите ще […]

КЛАПАНИ В МАСЛЕНИТЕ ФИЛТРИ – ПОДРОБНОСТИ ЗА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ И ЕФЕКТИ

Има три вида клапани, които могат да бъдат намерени в корпусните маслени филтри. Използването им в даден филтър зависи от конструкцията на филтъра, както е определено от производителя на двигателя или превозното средство. Повече подробности за функциите на отделните клапани и защо те са толкова важни: Клапан за обезвъздушаване Този клапан най-често е под формата […]