Schaeffler разработва и произвежда ключови компоненти за горивни клетки

21 октомври 2019, 6:00

  • Подредените биполярни плочи образуват сърцевината на горивната клетка
  • Технология на материалите, технологии за пластична деформация и перфектна повърхностна технология
  • Горивната клетка има важен принос за моделирането на устойчива мобилност
  • Шефлер представя своето виждане за мобилността на бъдещето, водено от иновациите на автомобилното изложение в Токио

Непостоянната наличност на възобновяема енергия изисква нови технологии за пренос и съхранение на електроенергия. Това е единственият начин да се гарантира устойчива мобилност на бъдещето. Алтернативи като водород, който се предлага в почти неограничени количества на земята, стават все по-важни. Schaeffler разпознава огромния потенциал на водородната технология като енергиен носител на бъдещето и е разработил ключови компоненти за горивни клетки и горивни стекове, така наречените биполярни метални плочи.

Компанията използва традиционните си основни познания в технологиите на материалите, технологиите за пластична деформация и повърхностните технологии в тези дейности за развитие. Основната сила на водорода е фактът, че той е силно разпространен в индустриалния и автомобилния сектор и по този начин участва във всяка точка на енергийната верига – от производството на енергия до използването й в превозните средства. „Искаме да моделираме устойчива, индивидуална и без CO2 мобилност в цялата енергийна верига“, казва Уве Вагнер, главен технологичен директор в Schaeffler. „Проблемът с глобалните емисии на CO2 не може да бъде решен само с превозни средства, които работят на батерии. По-специално, тежкотоварните превозни средства ще изискват алтернативни системи за съхранение на енергия, а водородът в комбинация с горивни клетки предоставя изключителни възможности. Хибридни системи за съхранение, по-специално комбинацията от батерия и водород, са също атрактивно решение за постигане на по-голям пробег при леките автомобили.

Горивната клетка е ключът към устойчивата мобилност

Schaeffler се фокусира върху веригата с добавена стойност от ключови компоненти за горивната клетка и използва традиционния си опит тук. Биполярните плочи се получават чрез прецизно формоване и покритие с тънък слой, които веднъж подредени образуват сърцевината на системата от горивни клетки. Стековите клетки са преобразуватели на енергия, които позволяват Н2 да реагира с О2 и да образува вода. Електроенергията, генерирана по време на този процес, може да се използва за захранване на електродвигателя на автомобила. Портфолиото на Schaeffler за системи, оптимизирани за горивни клетки, се разширява чрез допълнителни области на експертиза, като електронни системи за управление, специални безконтактни лагери, модули за управление на топлината и компоненти за пасивна водородна рециркулация.

Schaeffler на автосалона в Токио

Под мотото „Постигане на устойчива и автономна мобилност“, Schaeffler ще представи публично своите подходи към бъдещи устойчиви енергийни вериги и решения за мобилност без CO2, включително своя опит в областта на горивните клетки на автомобилно изложение в Токио. Експонатите на щанда на Schaeffler ще включват и новите електромотори от различни мощностни класове, които сега навлизат в масово производство и решения за интелигентното управление на задните колела.

Източник: Schaeffler

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!