MAHLE – Управление на въздуха при леките автомобили

19 март 2019, 13:00

Пространството за инсталиране на въздушната система под капака на автомобила става все по-малко. В същото време изискванията за намаляване на емисиите и разхода на гориво нарастват. Системите за управление на въздуха MAHLE са съобразени с изискванията на клиентите: те постигат максимални филтриращи характеристики, както и оптимално управление на потока и топлината, с изключително компактен дизайн.

Системи за управление на въздуха

Модули за всмукване на въздух

Тъй като процесите в двигателя стават все по-сложни, изискванията към всмукателната система също се увеличават. Регламентите за емисиите и спецификациите за разхода, по-кратките срокове за разработване на моделите и нарастващите очаквания за производителност при намаляващи обеми са крайъгълните камъни на съвременното развитие. MAHLE може да направи още една съществена стъпка напред в разработването на съвременни двигатели с вътрешно горене с интегрирането на охлаждане на въздуха в модула за всмукване на въздух.

Електрически задвижващи механизми за всмукателните тръби

Електрическите задвижващи механизми на всмукателните тръби MAHLE осигуряват добра подготовка на сместа, управлявани от MAP (manifold absolute pressure) системата за движението на  входящия въздух. За дизелови двигатели, се използват за предизвикване на въртеливо движение в горивната камера. За бензиновите двигатели стесняване на тръбата и насочване на постъпващия въздух в горната и половина генерира въртящ се цилиндричен поток. И двете осигуряват добро завихряне на сместа, като по този начин се подобряват емисиите на отработени газове и при частичното натоварване.

Въздушни филтри

Ограниченията за все по-малки размери на кутията за филтъра изискват по-високи филтрационни характеристики, особено по отношение на ефективността на задържане на частиците. Тази тенденция изисква използването на високопроизводителни филтри, по-сложно проектиране на управление на потока и нови концепции за филтърни елементи. Като технологичен лидер в областта на пластифицираните филтърни елементи, MAHLE може да реагира гъвкаво на всякакви ограничения на размера с прилагането на широк спектър от разновидности.

Електрически нагреватели за всмукателни системи

Електрическите нагреватели за въздух се използват между всмукателния колектор и капака на цилиндровата глава, за да се предотврати замръзване. Те работят с PTC технология и се предлагат в модулни версии в диапазон на мощност от 200 до 600 вата. Оптимизираната функция на отопление и възможното високо ниво на интегриране в периферията на двигателя са предимства на нагревателите MAHLE.

Електрически механизъм, контролиращ налягането на турбината

Електрическият механизъм от MAHLE осигурява най-доброто взаимодействие между двигателя с вътрешно горене и турбокомпресора, особено при двигатели с downsing (намалени работни обеми). Тази нова технология позволява много високи скорости и прецизно регулиране на налягането. Електрическият механизъм може да достигне всяка желана позиция на разтоварващата система на мига, независимо от отрицателното или положителното налягане. Неговата конструкция осигурява минимално изпускане и следователно бързо възстановяване на налягане. Резултатът е мигновена реакция. Друго предимство на електрическия задвижващ механизъм е възможността за пълно отваряне на изпускателната тръба. Това позволява каталитичният конвертор да достигне бързо работна температура, като по този начин се намаляват емисиите на отработени газове и разхода на гориво, което е от решаващо значение за клиентите.

Източник: MAHLE

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!