Повреди на двигателя при разработване, поради продължителна работа на празен ход

25 януари 2019, 9:00

Какви грешки могат да се направят при разработването на двигател след ремонт? След монтажа, разрешено ли е да работи двигателя на празен ход в продължение на часове? Какви повреди могат да възникнат? В тази статия ще разберете как да разработвате ремонтирани двигатели.

Фиг. 1: Неподходящо смазване по време на празен ход

СИТУАЦИЯ

В много автосервизи се използва грешен подход към стартитане на двигателя след ремонт. След монтажа, двигателят се оставя на празен ход в продължение на няколко часа или често дори дни. Има погрешно схващане, че този метод на разработване е особено щадящ, тъй като двигателят не е натоварент, което спомага за предотвратяване на повреди. В действителност е точно обратното: Работата на двигателя при продължителна работа в режим на празен ход е изключително вредна за двигателя. Разработването на двигателя при обороти на празен ход не е възможно. Този метод може да доведе до сериозно износване или повреда.

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРАЗЕН ХОД

 • Ниските обороти на двигателя означават, че маслената помпа генерира твърде малко налягане и не доставя достатъчно масло на местата за смазване.
 • Лагерите на двигателя не са правилно смазани и охладени. Замърсяванията от сработването не се измиват от лагерите.
 • От лагерите на двигателя не излиза достатъчно масло. В резултат на това твърде малко пръски масло се наслагват върху стената на цилиндъра. Замърсяванията от сработването не се измиват, което води до повишено износване (фиг. 1).
 • Напорният клапан (стрелка на фиг. 1) за охлаждане на буталото, не се отваря при работа на празен ход. Буталото не се охлажда и липсата на капки от масло води до неадекватно смазване на буталния болт и лагера на мотовилката.
 • Турбокомпресорът е лошо смазан и охладен. Режимът на празен ход само за 20 минути е достатъчен, за да бъде вреден за турбокомпресора, не само при разработване, но и при нормална работа.
 • Компоненти като клапани, разпределителен вал и повдигачи, които са разположени по-далеч от маслената помпа в масления кръг се захранват с недостатъчно масло.

Буталните пръстени не могат да осигурят перфектно уплътнение при работа на празен ход. Горещите газове от горенето изтичат, нагряват стената на цилиндъра и увреждат масления филм. При неблагоприятни условия маслото може дори да попадне в горивната камера. Резултат: Появата на сини дим и изтичане на масло от изпускателната тръба.

СМАЗВАНЕ НА ПО-ВИСОКИ ОБОРОТИ

Фиг. 2: Пряко и непряко смазване на компонентите чрез пулверизиране и центробежно разпръскване на маслото

Фиг. 2 илюстрира ситуацията на смазване на двигателя при средни обороти на двигателя. Благодарение на по-високата честота на въртене на двигателя е налице достатъчно налягане за отваряне на клапаните за впръскване на маслото и по този начин по каналите за охлаждане на буталото се подава прясно масло (01). Капките за охлаждане на буталото, допълнително смазват и охлаждат буталните болтове. Повърхностите на цилиндрите под буталата са надеждно смазани с достатъчно количество центробежно масло, както е предвидено от лагерите на двигателя на коляновия вал.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЕНИ ДВИГАТЕЛИ

Двигателят трябва да бъде разработван на пътя, ако не е налице изпитвателен стенд за изпълнение на определена програма за разработване.

ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЪТЯ

 • Превозното средство не трябва да бъде напълно натоварено
 • Стартирайте двигателя при постоянно променящи се нива на скоростта, които не надвишават 2/3 от максималната скорост и обороти
 • Избягвайте максималните скорости на предавките
 • Избягвайте продължително шофиране при изкачване на наклон (претоварване)
 • Избягвайте продължително спускане (недостатъчно натоварване и нежелано превишаване превишаване на оборотите)
 • Не използвайте двигателя като спирачка и за намаляване на скоростта
 • Не пътувайте с максимална скорост
 • Не пътувайте при изключително горещи околни температури
 • Без дълги престои при скорост на празен ход (например спиране при светофари, задръствания)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ

Проверявайте редовно нивото на маслото по време на фазата на разработване. Разходът на масло може да бъде по-висок по време на тази фаза. Препоръчително е да се проверява нивото на маслото на всеки 50 до 100 км и да се долее масло, ако е необходимо. В случай на значително намаляване на нивото на маслото на маслоизмервателната пръчка, продължете да проверявате на по-кратки интервали.

Не препълвайте двигателя с масло

Важно: Когато сменяте маслото след 1000 км, сменете и масления филтър.

Източник: MS-Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!